Kako se Fahrudin Solak pripremio za pandemiju:Niti jedna marka za zaštitu od virusa, dva miliona za opremu i projekte

Istražujemo

Kako se Fahrudin Solak pripremio za pandemiju: Niti jedna marka za zaštitu od virusa, dva miliona za opremu i projekte

Kada je već bilo jasno da će virus COVID-19 ući u BiH, FUCZ ne planira niti jednu marku u svrhu zaštite. Dva miliona i sto hiljada maraka planirana su za specijalističku opremu, dronove, obuke, idejne i glavne projekte...

Niti jedna marka za zaštitu od virusa, dva miliona za opremu i projekte

Federalna uprava civilne zaštite na čelu s Fahrudinom Solakom je 27. februara donijela izmjene Plana nabavki za 2020. godinu. U vrijeme kada je već bilo jasno da je samo pitanje vremena kada će virus COVID-19 ući u BiH, FUCZ ne planira niti jednu marku u svrhu zaštite od koronavirusa. Umjesto toga, sredstva posebne naknade (preko dva miliona i sto hiljada maraka)  planirana su za specijalističku opremu, dronove, obuke, idejne i glavne projekte...

SLAVLJENIČKA VJEŽBA

Prvog marta obilježava se Međunarodni dan civilne zaštite. Povodom tog dana, a u organizaciji Sektora za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti BiH, 4. marta održana je vježba spašavanja s visine u slučaju zemljotresa na platou ispred Parlamentarne skupštine BiH.

Učestvovali su timovi civilne zaštite FBiH i RS, kao i MUP KS, Hitna pomoć, te Profesionalna vatrogasna jedinica KS.

U vrijeme kada je virus COVID-19 već počeo harati Evropom i kada su se u regionu i BiH pojavili prvi slučajevi zaraze ovim virusom, u Sarajevu se u slavljeničkom duhu održavala vježba spašavanja s visine u slučaju zemljotresa(?!) te su dodjeljivana priznanja.

Razloga za slavlje imali su u Federalnoj upravi civilne zaštite (FUCZ) na čelu s direktorom Fahrudinom Solakom, jer je samo nekoliko dana ranije, tačnije 27. februara, donesena Odluka o utvrđivanju prvih izmjena i dopuna Plana nabavki FUCZ-a za 2020. godinu.

Izmjene Plana nabavki su, zapravo, plan trošenja sredstava posebne naknade. Žurnal je već pisao, a sada ćemo samo podsjetiti, šta su zapravo ta sredstva.

„Sva pravna lica i građani koji obavljaju samostalnu djelatnost i državni organi svih nivoa vlasti dužni su plaćati posebnu naknadu za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u visini od 0,5% od osnovice koju čine uplaćene neto plaće zaposlenika u radnom odnosu i svih lica angažovanih po ugovoru o vršenju privremenih i povremenih poslova i ugovoru o djelu“, piše u članu 180. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH.

O tome ko će i kako koristiti ova sredstva predlaže Civilna zaštita, a odlučuje Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ) čija je komandantica ministrica finansija FBiH Jelka Miličević (HDZ BiH). Nadzor nad utroškom sredstava posebne naknade je u nadležnosti Inspektorata FUCZ-a. Nadzor nad provođenjem Odluka o uvjetima i načinu korištenja ovih sredstava, vrši FUCZ u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija. 

ZA ZAŠTITU OD KORONAVIRUSA – 0 KM!

Kao što je već navedeno, Fahrudin Solak je Odluku o utvrđivanju prvih izmjena i dopuna Plana nabavki FUCZ-a za 2020. godinu potpisao 27. februara 2020. godine, u vrijeme kada je već bilo jasno da je samo pitanje vremena kada će virus COVID-19 ući u BiH. 

Uprkos tome, FUCZ izmjenama Plana nabavki nije predvidjela niti jednu marku u svrhu zaštite od koronavirusa!

Naime, izmjenama i dopunama Plana nabavki planirano je da se na ukupno 10 javnih nabavki FUCZ potroši više od dva miliona i 100 hiljada maraka.

Najviše novca, tačnije oko 512 hiljada maraka bez PDV-a planirano je za nabavku novog ambulantnog terenskog vozila. Kako navode Žurnalovi izvori, FUCZ već ima više ambulantnih vozila koja koristi godinama, stoga je upitna opravdanost trošenja oko pola miliona maraka na novo vozilo.

Čak 452.991 KM bez PDV-a planirano je za kupovinu odjeće i obuće za ekstremne uslove za pripadnike specijalizirane jedinice, dok je za idejni i glavni projekat operativnih centara FUCZ planirano više od 420 hiljada maraka bez PDV-a!

Oko 273 hiljade maraka bez PDV-a planira se potrošiti za sredstva i opremu za Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje na vodi. Za iste svrhe je u 2019. godini već potrošeno 355.928 maraka s PDV-om.

Za opremanje Gorske službe spašavanja FBiH predviđeno je čak 196.581 KM bez PDV-a. Riječ je o društvima koja su već opremljena i koja imaju druge izvore prihoda.

Ono što je posebno interesantno jeste da se za nabavku dronova s pratećom opremom predviđa skoro 200 hiljada maraka bez PDV-a. Treba podsjetiti da je samo u prošloj godini nabavljeno nekoliko dronova, a samo je dron s termalnom kamerom plaćen skoro 60 hiljada maraka.

Za razne obuke planirano je preko 70 hiljada maraka, dok je za opremu za operativni centar FUCZ predviđeno više od 50 hiljada maraka bez PDV-a.

Dakle, novca ima za dronove, idejne i glavne projekte, raznu opremu, dok za zaštitu od koronavirusa nema. Da stvar bude gora, stotine hiljada maraka je FUCZ prethodnih godina izdvajala u iste svrhe, a vrijedi spomenuti i brojne donacije. 

O spremnosti FUCZ-a i FŠCZ-a dovoljno govori i izjava komandantice Federalnog štaba civilne zaštite Jelke Miličević nakon sinoćnjeg sastanka FŠCZ-a:

„Ja nisam do danas shvatila da je to toliko ozbiljna situacija. Više sam bila fokusirana na gospodarske aktivnosti i zaštitu gospodarstva.“

(zurnal.info)