KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV NEDŽADA AJNADŽIĆA:Nezakonito postupanje za park Hastahana i objekat na Marijin dvoru
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV NEDŽADA AJNADŽIĆA: Nezakonito postupanje za park Hastahana i objekat na Marijin dvoru

Zbog brojnih uočenih “propusta” tokom Izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradski centar Marijin dvor za lokalitet Hastahana kao i Odluka o korekciji regulaciinog plana „Marijin dvor“donešenih u vrijeme prethodnog načelnika sarajevske Općine Centar Nedžada Ajnadžića, sve trebaju preispitati nadležna tužilaštva. Zaključak je ovo Radnog tijela koje je provjerilo navedene prostorno-planske dokumente

Nezakonito postupanje za park Hastahana i objekat na Marijin dvoru
zurnal.info

 

Aktuelni načelnik sarajevske Općine Centar Srđan Mandić odlučio je provjeriti pojedine odluke svog prethodnika Nedžada Ajnadžića. Primarno su to one o prenamjeni prostora parka Hastahana i prodaje parcele Centralnoj banci BiH te načinu korekcije Regulacionog plana Marijin dvor faza II u korist firme „Palace Investments“.

Radno tijelo, koje vodi Nermin Šehović djelatnik Federalne uprave policije, dostavilo je izvještaj iz kojeg se kao sumarni zaključak može izvesti preporuka da odluke oko obje lokacije treba preispitati kantonalno odnosno državno tužilaštvo.

 

Sporne izmjena Regulacionog plana za lokalitet Hastahana 

 

Izvještaj sa pratećom dokumentacijom koja indicira na nezakonite radnje i propuste, hronološki predočava ono što su nadležne instucije pokušale da ospore u procesu prodaje lokacije parka Hastahana, a koje su bivši načelnik Nedžad Ajnadžić i njegovi saradnici svjesno zanemarili. Izdvajamo neke od njih.

- Federalno ministarstvo kulture i sporta- Zavod za zaštitu spomenika upozorio je da se lokalitet Hastahana nalazi u sklopu Gradske ambijentalne cjeline - Sarajevo te da isti lokalitet uživa status „nacionalnog spomenika BiH“ i zbog blizine nacionalnog spomenika „Historijsko područje Magribija džamija u Sarajevu“

-  Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je bila stava da izgradnja poslovnog objekta na lokalitetu Hastahane od strane Centralne banke BiH nije u skladu sa odredbama Odluke Komisije o proglašenju Historijskog urbanog krajolika Sarajeva, te da se prostor nalazi na Privremenoj listi nacionalnih spomenika

- Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i  prirodnog naslijeđa Sarajevo izjasnio se protiv promjene namjene prostora kulturnog sadržaja u prostor sa poslovnim sadržajem te su sa aspekta službe predložena rješenja neprimjerena i neprihvatljiva

-  Asocijacija arhitekata u BiH je načelniku Ajnadžiću dostavila dopis o anketi  iz koje proizilazi da većina ispitanika stručne i opće javnosti smatra da na konkretnom lokalitetu nije adekvatan objekat niti se slaže sa izgradnjom ovakvog objekta jer na području općine Centar nedostatak zelenih površina u odnosu na broj stanovnika.

 

- Hastahana - park po mjeri građana - YouTube - www-youtube-com

 

Dostavljen je i odgovor Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo u kojem se navodi da prostor Hastahane treba biti uređen kao gradski park sa maksimalnim ozelenjavanjem i prostorom za boravak stanovništva i održavanje manifestacija. Ured za reviziju Općine Centar je marta ove godine zaključio da građani nisu na adekvatan način učestvovali u procesu donošenja odluka niti je postupak proveden shodno procedurama o učešću javnosti

Radno tijelo je posebno ukazalo na neke detalje iz dokumentacije poput one iz jedne pismene instrukcije.

“ Potrebno....prilagoditi urbanističko tehničke uvjete koji se odnose na banku konkursu na način da se ne navodi krajnja namjena”, jedan je od spornih detalja.

Ukratko, zaključak je radnog tijela da se izvještaj dostavi Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine koje treba dati stav o eventualnim krivičnim djelima.

 

Koliko može spratova na Marijin dvoru?

 

Ista preporuka se odnosi i na proces Korekcije Regulacionog plana Marijin dvor faza II“ - Odluka o korekciji regulacinog plana „Marijin dvor“ – Poslovni objekat građevinska parcela A3. Kako se navodi u izvještaju korekcija visine objekta izvršena je na osnovu inicijative firme „Palace investment“, kupca parcele.

“Pored pravno „upitnog“ legitimiteta Odluke, usljed činjenice da je ista stupila na snagu prije objave u službenim novinama, osnovano se dovodi u pitanje nadležnost općinskog načelnika za donošenje Odluke”, navedeno je pored ostalog u izvještaju.

 

Unitic 1

 

Iza firme „Palace investment“, stoji Tihomir Brajković vlasnik “Tibre” i brojnih drugih firmi. Žurnal je pisao o isto tako spornom načinu na koji je ova firma dolazila u posjed obližnih parcela, od koje su neke bile u vlasništvu Općine Centar u vrijeme dok je Ajnadžić bio načelnik.

Kako saznaje Žurnal, na osnovu ovog izvještaja radnog tijela iz Općine Centar najavljuju podnošenje krivične prijave protiv bivšeg načelnika Nedžada Ajnadžića i drugih lica koja su (sa)učestovala u navedenim radnjama.

 

(zurnal.info)