REKONSTRUKCIJA AERODROMA U TUZLI:Nezakoniti uslovi tendera prilagođeni firmi ministrovog brata
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

REKONSTRUKCIJA AERODROMA U TUZLI: Nezakoniti uslovi tendera prilagođeni firmi ministrovog brata

Skoro godinu dana nakon što je Žurnal objavio da je pod pritiscima ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Huseina Topčagića posao rekonstrukcije i dogradnje tuzlanskog aerodroma dodijeljen firmi u vlasništvu njegovog brata, Ured za reviziju institucija FBiH potvrdio je da tenderska dokumentacijom nije bila u skladu sa zakonom

Nezakoniti uslovi tendera prilagođeni firmi ministrovog brata
FOTO: FENA

 

Krajem septembra prošle godine Žurnal je objavio da je tender za rekonstrukciju i dogradnju tuzlanskog aerodroma zahvaljujući pritiscima ministra unutrašnjih poslova TK Huseina Topčagića na direktora Tuzlanskog aerodroma "prilagođen" za firmu "Džena" iz Gradačca koja je u vlasništvu Hasana Topčagića, ministrovog brata. Da tenderska dokumentacija nije bila u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama početkom jula ove godine potvrdili su revizori Ureda za reviziju institucija FBiH.

U Finansijskom izvještaju Međunarodnog aerodroma u Tuzli za 2017. godinu revizori su naveli naveli da je zahtjevima iz tenderske dokumentacije prekršen  Zakon o javnim nabavkama
Društvo nije provodilo postupke javnih nabavki u skladu sa procedurama propisanim Zakonom o javnim nabavkama. Prilikom nabavke radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade putničkog terminala nije osigurana pravična i aktivna konkurencija svih ponuđača,” naveli su revizori.

JAVNI INTERES ZA ELIMINACIJU KONKURENCIJE

Kada je Husein Topčagić 2015. godine imenovan za ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona prihodi firme "Džena" u istoj godini porasli su za 2,7 miliona maraka! Ta je godina bila rekordna. Pored nevjerovatnog uvećanja prihoda ova firma ostvarila je i rekordnu dobit. U prethodnim godinama poslovanja ove firme najveća dobit bila je oko 112 hiljada, a u 2015. godini iznosila je gotovo milion maraka.

Pored povećanja prihoda dolazi i do povećanja poslovne saradnje sa javnim institucijama i preduzećima. Memorijalni centar Potočari, Uprava za indirektno oporezivanje, BH Pošta, Eletroprivreda BIH, Općina Kladanj, Općina Gradačac, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Agencija za vodno područje rijeke Save, Općina Lukavac, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, Vodovod i kanalizacije Tuzla, osnovne škole na području Općine Gradačac samo neke su od javnih institucija i preduzeća od kojih je firma Džena u periodu od 2015 do 2018. godine dobila unosne poslove.
Poslovi sa javnim institucijama i preduzećima ispostavit će se ključnim kriterijem za dobijanje višemilionskog posla na rekontrukciji i dogradnji tuzlanskog aerodroma.
Federalni revizori utvrdili su da je Međunarodni aerodrom u Tuzli zahtijevao da ponuđači dokažu uspješnu realizaciju poslova na “objektima od javnog interesa”. Ponuđačima na tenderu dato je objašnjenje šta su to “objekti od javnog interesa”.

Javni interes je kvalifikacija kojom se neko opće dobro u formi prirodne ili stvorene supstancije ili kao nematerijalna kategorija obilježava radi davanja posebnog statusa koji omogućuje pristup, upotrebu i konzumiranje svim pripadnicima zajednice na njihovu dobrobit, objasnili su iz Međunarodnog aerodroma Tuzla. Navedena definicija preuzeta je iz Zakona o prostornom uređenju i građenju nekoliko kantona.

Ova tenderska stavka je tuzlanskom aerodromu poslužila kao sredstvo eliminacije pojedinih ponuđača.
  "U postupku evaluacije pristiglih ponuda, ugovorni organ nije prihvatio ponude pojedinih ponuđača radi neispunjavanja navedenog uslova, jer je smatrao da izvođenje radova na privatnim akademijama, hotelima i hostelima ne zadovoljava traženi uslov objekta od javnog interesa. Zbog navednog, Ugovorni organ nije osigurao da u postupku javne nabavke svi ponuđači imaju jednak i nediskriminirajući tretman”, naveli su revizori.

 DRUGA FAZA KAO I PRVA

Iako je tako tuzlanski aerodrom prekršio Zakon o javnim nabavkama, tender za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade putničkog terminala– faza 1. vrijednosti preko dva miliona maraka nije poništen. Iste nepravilnosti utvrđene su i na tenderu za drugu fazu procijenjene vrijednosti preko 2,4 miliona maraka. Ugovori za drugu fazu rekonstrukcije i dogradnje putničkog terminala na tuzlanskom aerodromu zaključeni su 7.11.2017. godine sa firmom "Tom Cat" iz Tuzle u vrijednosti 1,7 miliona maraka i firmom "Deling" Tuzla u vrijednosti 377 hiljada maraka.

Vlasnik firme "Tom Cat" je Senad Mujkanović, bivši menadžer Salke Zildžića, člana Predsjedništva SDA i savjetnika ministra unutrašnjih poslova FBiH Aljoše Čampare.

Nalazi revizora nisu spriječili upravu tuzlanskog aerodroma da u januaru 2018. godine firmi Džena dodijele novi posao. Kao jedini ponuđač ova firma dobija novi tender od tuzlanskog aerodroma u vrijednosti 54.289,94 KM bez PDV-a.
Ponuda ponuđača „DŽENA" d.o.o. Gradačac, proglašava se najpovoljnijom, te se imenovanom ponuđaču dodjeljuje ugovor za nabavku radova na instalaciji vodovoda i kanalizacija na rekonstrukciji i dogradnji zgrade putničkog terminala JP „Međunarodni aerdrom Tuzla" d.o.o. Faza II”, saopštili su iz uprave tuzlanskog aerodroma.

(zurnal.info)