Klinički centar Sarajevo:Neophodne lijekove pacijenti kupuju u apoteci predsjednika Upravnog odbora

Istražujemo

Klinički centar Sarajevo: Neophodne lijekove pacijenti kupuju u apoteci predsjednika Upravnog odbora

U apoteci Dina za samo dva mjeseca prošle godine pacijenti Kliničkog centra Sarajevo kupili su lijekove vrijedne najmanje 10 hiljada maraka. Računi su pravdani preko blagajne KCUS-a

Neophodne lijekove pacijenti kupuju u apoteci predsjednika Upravnog odbora

Prema sudskom registru, vlasnica apoteke Dina je Eneida Kapetanović a prema vjenčanom listu, Eneida Kapetanović je supruga Jasmina Kapetanovića. Prema Službenom listu FBiH, Jasmin Kapetanović je predsjednik Upravnog odbora Kliničkog centra Sarajevo. Prema zapisniku sa sjednice UO Kliničkog centra Sarajevo, od 6. januara prošle godine, Jasmin Kapetanović je glasao da profesorica Sebija Izetbegović bude direktorica Kliničkog centra Sarajevo.

Prema dokumentima koje posjeduje Žurnal, Sebija Izetbegović je refundirala troškove za lijekove kupljene u apoteci Dina. Znači, Sebija Izetbegović koju je izabrao Jasmin Kapetanović, što direktno, što indirektno, prebacuje novac na račun apoteke čija je vlasnica supruga onog ko ju je izabrao. U svakoj normalnoj državi to je sukob interesa. U najmanju ruku.

BRZA REFUNDACIJA

A.B. je u ljeto prošle godine bio pacijent na Klinici za fizijatriju i  rehabilitaciju Kliničkog centra Sarajevo. Lijekove koje su mu bili potrebni morao je kupovati sam. U Kliničkom centru Sarajevo saopćili su mu da potrebne lijekove može kupiti samo u apoteci Dina. Četiri kupovine i konačni račun je iznosio 1031,90 KM. Skoro dva mjeseca kasnije, pacijent A.B. je priložio svoj račun Kliničkom centru, a generalna direktorica Sebija Izetbegović potpisala je Odluku o refundaciji sredstava.

Nekoliko dana kasnije, potpisala je identičnu odluku i kojom su refundirani troškovi pacijentici A.M. koja je bila smještena na Klinici za infektologiju. Iste odluke potpisala je i za pacijenta S.M, potom R.S, pa A.B., onda M.S., zatim R.M., B.A. … I tako se za dva mjeseca skupilo skoro 10 hiljada KM računa. Svi navedeni pacijenti, lijekove su kupili u Apoteci Dina, udaljenoj od Kliničkog centra Sarajevo najmanje pet kilometara.

“Imajući u vidu da je KCUS obavezan obezbijediti lijekove obuhvaćene Odlukom o pozitivnoj bolničkoj i magistralnoj listi lijekova Kantona Sarajevo, a da je pomenuti lijek dio liste, postoji pravni osnov i obaveza KCUS-a da izvrši povrat sredstava za nabavku lijeka”, piše u obrazloženju svih odluka o refundaciji koju je potpisala prof. dr. Sebija izetbegović, generalna direktorica KCUS-a.

IMA ILI NEMA NOVCA

Sama direktorica Izetbegović navodi da je KCUS “obavezan obezbijediti lijekove”. Zašto ih, onda, KCUS nije obezbijedio?

“Nema novca”, glasio je odgovor KCUS-a u proteklom periodu.

Ako nema novca, kako se onda refundiraju troškovi pacijentima za lijekove koje su sami kupili? Mnogo je pitanja bez odgovora u priči o Sebiji Izetbegović i njenom “menadžerisanju godine”.

Zakon o javnim nabavkama BiH nalaže raspisivanje tendera za poslove i nabavke vrijednije od šest hiljada maraka. U apoteci Dina za samo dva mjeseca prošle godine pacijenti Kliničkog centra Sarajevo kupili su lijekove vrijedne najmanje 10 hiljada maraka. Računi su pravdani preko blagajne KCUS-a. I tako je indirektno KCUS nabavio lijekove od apoteke Dina čija vrijednost premašuje šest hiljada maraka. Što je suprotno Zakonu o javnim nabavkama.

Sem toga, na koji način su pacijenti koji su morali kupiti lijekove izabrali baš apoteku Dina? Adresa apoteke Dina je – Bulevar Meše Selimovića b.b.. Razdaljina između Bolničke ulice i Bulevara Meše Selimovića je 6,6 kilometara. Sigurno nije u pitanju izbor najbliže apoteke...
    
(zurnal.info)