Novi direktor, stari problem:Navodni dioničari ne odustaju od suvlasništva u „Tržnice-pijace“
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Novi direktor, stari problem: Navodni dioničari ne odustaju od suvlasništva u „Tržnice-pijace“

Jasmin Terović (SDA), novi (stari) direktor KJKP „Tržnice-pijace“, susreće se sa starim problemom. Bivši i neki sadašnji radnici nastavljaju na sve načine dokazati suvlasništvo nad privatnim kapitalom preduzeća, iako sve upućuje na to da je predratna privatizacija bila nezakonita. Podsjetimo, neki od radnika/tužitelja ranije su za Žurnal otkrili kako je vlasnik „HIFA-Oil“ Izudin Ahmetlić već otkupio veliki broj prava na dionice od bivših radnika

Navodni dioničari ne odustaju od suvlasništva u „Tržnice-pijace“
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

 

KJKP „Tržnice-pijace“ d.o.o. Sarajevo početkom maja dobilo je novog (starog) direktora. Riječ je o Jasminu Teroviću, još uvijek članu SDA. Iako je primarni Terovićev zadatak da preduzeće opet posluje pozitivno (nakon godina pozitivnog poslovanja, „Tržnice-pijace“ su u 2020. poslovale negativno, najviše zbog utjecaja pandemije), jasno je kako su i dalje najveći izazov za ovo preduzeće sudski procesi koji se vode pred sudovima u Sarajevu. Svi se svode na isto – bivši, te neki sadašnji radnici preduzeća traže da im se prizna suvlasništvo (dionice) nad privatnim kapitalom preduzeća.

O tome kako je moguće da postoje dionice u javnom preduzeću koje nije organizovano kao dioničko društvo, već smo jednim dijelom pisali.

Ukratko, tužitelji tvrde da se preduzeće privatiziralo u predratno vrijeme, u vrijeme tzv. Markovićevih reformi. S druge strane, iz „Tržnica-pijaca“ ističu kako je kompletan upis dionica sporan, jer nije bilo nikakvih uplata za dionice, odnosno to se ne vidi na platnim listama uposlenika koji su tada vođeni kao dioničari.

Navodni dioničari su na više načina pokušali doći do toga da im se prizna suvlasništvo. Osim pokrenutih sudskih postupaka, obratili su se direktno i Kantonalnoj agenciji za privatizaciju (KAPSA) tražeći donošenje rješenja o odobravanju upisa izvršene privatizacije.

KAPSA odbija zahtjev navodnih dioničara, a isto to radi i Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS kao drugostepeni organ. Sve to desilo se 2016. godine.

Slika zaslona 2021-05-21 u 16-42-23

Potom sud poništava rješenje ministarstva i predmet se vraća tuženom organu na ponovni postupak. KAPSA opet odbija zahtjev navodnih dioničara, a kako saznaje Žurnal, i ministarstvo bi trebalo ponovo uraditi isto.


NEKOLIKO SUDSKIH POSTUPAKA


Prema svemu sudeći, pitanje navodne privatizacije preduzeća neće se riješiti na ovaj način, bez završetka pomenutih sudskih postupaka. Prema informacijama kojima raspolaže Žurnal, ukupno su pokrenuta tri sudska postupka u kojima navodni dioničari žele utvrditi da su suvlasnici privatnog kapitala KJKP „Tržnice-pijace“.

Kako saznajemo, dva postupka su prekinuta, dok je u trećem, vjerovatno najvažnijem, nastavak pripremnog ročišta pred Općinskim sudom u Sarajevu zakazan za septembar. Zanimljivo, ovaj postupak vodi se još od 2007. godine, čak je donesena i presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, međutim predmet je vraćen Općinskom sudu nakon što je Vrhovni sud FBiH 2016. uvažio reviziju.

Nakon godina čekanja, sud napokon treba dati odgovor na pitanje da li je privatizacija preduzeća uopće bila zakonita. Ovoga puta iznijet ćemo nekoliko bitnih detalja iz predratnog perioda, iz vremena kada se navodno privatiziralo preduzeće.

Još 1989. godine je Skupština Grada Sarajeva donijela Odluku o organizovanju Uslužne radne organizacije „Tržnice i pijace na malo“ Sarajevo kao javnog preduzeća koje će poslovati pod nazivom Javno preduzeće „Tržnice-pijace“ Sarajevo.

Uprkos tome, iz ovog preduzeća odlučuju se da, praktično, ne ispoštuju tu odluku, nego da idu u privatizaciju, bez odobrenja i uz protivljenje osnivača – Grada Sarajeva. Kako danas tvrde iz „Tržnica-pijaca“, tadašnji Radnički savjet, u periodu 1990 – 1991, pokušao je neovlašteno i nezakonito privatizirati preduzeće.

Osim što nije bilo odobrenja osnivača, čini se kako ni privatizacija nije provedena u skladu sa zakonima. Naime, a kako tvrde iz „Tržnica-pijaca“, u arhivi ne postoji niti jedan dokaz da je vršeno efektivno (stvarno) plaćanje dionica. Kako ističu, tada su fiktivno povećavane plaće (u vrijeme kada preduzeće posluje negativno), a to povećanje su, navodno, davali za dionice. Nadalje govore kako to uopće nije evidentirano u platnim listama, odnosno da nema dokaza da su određena sredstva uopće izdvojena za dionice.

Nakon završetka rata 1995. godine, Skupština Grada Sarajeva je donijela Odluku o organizovanju JKP „Tržnice-pijace“ Sarajevo, briše se iz registra dioničko društvo, a priznaje se kapital utvrđen 1990. godine, prije navodne privatizacije.

Sve ovo pratilo je i nekoliko sudskih odluka kojim se potvrđuje da privatizacija nije provedena u skladu sa zakonom. Iako sve upućuje na to da je privatizacija bila fiktivna, navodni dioničari ne odustaju od svojih zahtjeva. Evo i zašto.

U godinama nakon rata, preduzećem su upravljali navodni dioničari. Uprkos odluci iz 1995. godine kojom je preduzeće organizovano kao javno, već 1998. godine pozivaju Zavod za računovodstvo i reviziju FBiH. Oni donose rješenje kojim se konstatuje dionički kapital (oko 62% privatnog kapitala), te se danas navodni dioničari pozivaju upravo na ovo rješenje. Kako tvrde iz preduzeća, i ovo je bilo nezakonito, jer kapital koji nije priznat radnicima pravosnažnom odlukom osnivača, radnici su pokušavali sami sebi priznati tražeći da se nezakonito vrši revizija „nepriznatog“ kapitala, kao da se radi o nespornom kapitalu.

Privatizacija nikada nije zvanično priznata, pa je, konačno, 2005. godine Kanton Sarajevo uplatio osnivački ulog od 10.000,00 KM i osnovao preduzeće u obliku u kakvom danas posluje.


„IMOVINA PREDUZEĆA RAZLOG ZA PROCESE“


Borba u vezi s dokazivanjem da (ni)je preduzeće zakonito privatizirano se nastavlja. Direktor Terović za Žurnal daje svoje mišljenje o tome zašto se navodni dioničari već toliko godina trude dokazati suvlasništvo.

„Preduzeće ima zaista vrijednu imovinu, u skoro svakoj općini u Kantonu Sarajevo raspolaže s najboljim, najatraktivnijim lokacijama i mislim da je upravo imovina razlog za sve ove procese“, ističe on.

Pijaca Markale

Kao što smo ranije pisali, knjigovodstvena imovina preduzeća vrijedi oko 22 miliona maraka, dok se tržišno vrijednost procjenjuje na više od 50 miliona maraka.

Osim poznatih lokacija, „Tržnice-pijace“ raspolažu slobodnim zemljištem (oko 15 duluma) u naselju Stup, kao i pijacama koje su locirane u središtima općina u Kantonu Sarajevo. Sve su to mjesta pogodna za gradnju, naprimjer, stanova, benzinskih pumpi, hladnjača... Sve to bi, u slučaju da sud presudi u korist navodnih dioničara, moglo završiti u rukama privatnika.

Podsjetimo, pisali smo kako su novinari Žurnala kontaktirali bivše i sadašnje radnike/tužitelje, a neki od njih su nam otkrili kako su mnogi, ali ne svi, već prodali prava na svoje dionice, iako suvlasništvo još uvijek nije dokazano. Neki od njih su nam rekli kako je dionice kupovao Izudin Ahmetlić, vlasnik kompanije „HIFA-Oil“.

Kako ističe direktor Terović, u preduzeću su uvjereni da će uspjeti dokazati da je privatizacija bila nezakonita. Raduje ga i bolja saradnja s Vladom Kantona Sarajevo i nadležnim ministarstvom: „Vlada KS i ministarstvo su krenuli s nama u rješavanje ovog problema, sada je njihov angažman veći nego prije“, ističe Terović.

Podsjetimo, u jednom od predmeta je nastavak pripremnog ročišta pred Općinskim sudom u Sarajevu zakazan za septembar. S obzirom na sporost sudova u Sarajevu, pitanje je kad će ovaj proces biti okončan…

(zurnal.info)