INSPEKTOR UPOZORAVA, SENAT IGNORIRA:Nastavljena sporna imenovanja na Medicinskom fakultetu u Sarajevu
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

INSPEKTOR UPOZORAVA, SENAT IGNORIRA: Nastavljena sporna imenovanja na Medicinskom fakultetu u Sarajevu

Kantonalna inspekcija nakon uvida na MF u Sarajevu evidentirala je nepravilnosti u izboru kandidata u predmetu Hitna stanja u kardiologiji. Za Senat UNSA to ne znači mnogo. U isto vrijeme, nekadašnji nastavni kadar dobija rješenja o prestanku ugovora o radu

Nastavljena sporna imenovanja na Medicinskom fakultetu u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu donio je odluku o izboru u zvanje docenta za predmet Hitna stanja u kardiologiji na Medicinskom fakultetu u Sarajevu doc. dr. Muhameda Spužića, iako je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove  problematizirala ovaj izbor.

Na ispravljeni konkurs za ovaj predmet, iz kojeg su po nalogu inspekcije, morali biti izbačeni posebni uslovi, prijavljuju se dva kandidata: dr. sci. Naser Nabil i dr. sci. Muhamed Spužić. Ovaj konkurs je raspisan u skladu sa dinamičkim planom i podrazumijeva napredovanje Nasera Nabila u zvanje vanrednog profesora iz tog predmeta. Naser Nabil u zvanje docenta izabran je 2013, učestvovao je i u realizaciji nastave za predmet Interna medicina, a autor je i silabusa izbornog predmeta Hitna stanja u kardiologiji. Bio je i odgovorni nastavnik izbornog predmeta Hitna stanja u kardiologiji.

Komisija je ipak za ovu poziciju izabrala Muhameda Spužića. U izvještaju komisije u tački Nastavno-pedagoški rad za Muhameda Spužića se navodi: Do sada nije bio uključen u nastavni proces! Ovim izborom spriječeno je napredovanje zagarantovano Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom i Etičkim kodeksom.

Predsjednik Komisije za imenovanje prof. dr. Šekib Sokolović uputio je molbu dekanesi za izuzeće iz članstva, navodeći lične razloge, ali njegova molba je odbijena uz obrazloženje da je dostavljena sa zakašnjenjem. Nije želio govoriti o razlozima podnošenja molbe za isključenje.

S obzirom da nije imao angažman u nastavi, Muhamed Spužić je prvo morao održati pristupno predavanje.

 

Prilikom inspekcijskog nadzora na Fakultetu utvrđeno je da je jedan od članova Komisije izvještaj o imenovanju Muhameda Spužića potpisao 29.3.2018. a isti izvještaj predat je na protokol Medicinskog falkulteta dva dana ranije – 27.3.2018! Problematizirano je i održavanje pristupnog predavanja i nepostojanje mišljenja sekretara Fakulteta, s obzirom da je u to vrijeme sekretar Fakulteta Benjamin Vojniković bio suspendovan.

Inspektori su zbog navedenog djelovali izdavanjem prekršajnih naloga prema Fakultetu, izricanjem novčane kazne, ali to za Senat, očigledno, nije važno.

U isto vrijeme, nekadašnji nastavni kadar, a jedno od mjesta je sada zauzeo i Muhamed Spužić, dobija rješenja o prestanku ugovora o radu.

Žurnal je i ranije pisao o tome kako je ovo samo jedan od načina da se sa Medicinskog fakulteta u Sarajevu uklone svi nepodobni profesori – dakle, svi oni koji kao svoju nastavnu bazu nemaju Klinički centar UNSA.
(zurnal.info)