INSPEKTORI U RESTORANU BRAJLOVIĆ:Načelnik Memić i privatnik Brajlović potpisivali nezakonite ugovore o koncesiji
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

INSPEKTORI U RESTORANU BRAJLOVIĆ: Načelnik Memić i privatnik Brajlović potpisivali nezakonite ugovore o koncesiji

Restoran Brajlović na Ilidži već godinama koristi 18 parking mjesta nacrtanih na saobraćajnici i trotoaru ispred restorana, preko puta Policijske stanice Ilidža. Za korištenje parkinga niko od nadležnih organa nije dao saglasnost. U međuvremenu vlasnici restorana uz nelegalnu dozvolu načelnika Senaida Memića počeli su gradnju još jednog parkinga na obali rijeke Željeznice. U sve se uključio Federalni vodni inspektorat

Načelnik Memić i privatnik Brajlović potpisivali nezakonite ugovore o koncesiji

Federalni vodni inspektorat uskoro će, kako saznaje Žurnal, vršiti inspekcijski nadzor u Restoranu Brajlović. Provjere će se ticati legalnosti gradnje novog parkinga na obali rijeke Željeznice, ali i samog restorana. Naime, na obali rijeke Željeznice zabranjena je gradnja bilo kakvih objekata bez saglasnosti Agencija za vodno područje rijeke Save i Općinskog vijeća Ilidža. Međutim, načelnik Senaid Memić za to ne mari. Tvrdi, Brajlovićev parking ima sve dozvole.

- Sve smo uradili po zakonu. Imaju dokumenti i potrebne dozvole, a ima i ugovor i ima da se radi. Ne interesuju me ti pojedinci što štite državu od sebe, neka i oni malo rade nešto i doprinesu razvoju općine, a ne samo pričaju i žale se na one koji rade- nedavno je izjavio načelnik Memić.

Da načelnik radi i nikog ništa ne pita tvrde u Općinskom vijeću Ilidža. Vijećnik Samir Avdić za Žurnal kaže da je načelnik bez znanja Vijeća dao saglasnost za izgradnju parkinga. Odgovore od načelnika je tražio, ali ih nije dobio.

- Načelnik nije imao pravo da sam donese bilo kakvu odluku o svojevrsnoj koncesiji, ali to nije jedini primjer njegove autokratije. Nije čak ni informisao a kamoli uključio u proces odlučivanja Općinsko vijeće. Nije odgovoreno da li je komunicirano sa Agencijom za vodno područje rijeke Save, koje je nadležno za inudaciono (poplavno) područje obale- kaže Avdić.

Krajem prošle godine, iako je znala da je neće dobiti, Općina je tražila saglasnost od Agencije za vodno područje rijeke Save. Agencija nije uopšte razmatrala zahtjev Općine. Razlog je vrlo jednostavan. Općina je odbila da potpiše elaborat kojim se određuju granice vodnog dobra za rijeku Bosnu i Željeznicu. Osim toga, gradnja “privremenog” parkinga na obali rijeke Željeznice nije dozvoljena ni Zakonom o vodama. 

 - Na vodnom dobru je zabranjeno izvoditi zahvate osim onih koji su navedeni članom 12. Zakona o vodama. Na poplavnom području izričito su zabranjene sve aktivnosti koje mogu za vrijeme poplava imati štetan uticaj na vodu, vodno dobro i priobalno zemljište- navedeno je u odgovoru Agencije. 

Član 12 Zakona o vodama FBiH određuje šta se može graditi na priobalnom zemljištu rijeka. Parking nije obuhvaćen ovim Članom zakona. 

Agencija je upozoravala Općinu i na potrebu izrade analize uticaja konstrukcije parkinga na velike vode rijeke Željeznice jer se objekat gradi u poplavnom pojasu rijeke. 

Privremeni objekat stalnog karaktera

U dokumentaciji koju je Općina dostavila  Agenciji postoje neusaglašenosti oko objekta koji će se graditi na obali rijeke. U urbanističkoj saglasnosti Službe za prostorno uređenje navedeno je da će se graditi objekat privremenog karaktera na period od dvije godine. U prilogu istog dokumenta iste službe, navedeno je da će objekat biti stalnog karaktera.

U ugovoru koji je potpisao načelnik Memić sa Sanelom Brajlovićem, restoran Brajlović će svojim sredstvima izgraditi parking koji će moći koristiti za svoje potrebe tri godine a nakon toga bit će predat Općini na upravljanje. 

Legalne kazne za parkiranje na nelegalnom parkingu 

Restoran Brajlović već godinama koristi 18 parking mjesta iscrtanih na saobraćajnici i trotoaru u ulici Samira Ćatovića Kobre na Ilidži. Inicijativu o legalnosti parkinga pokrenuo je vijećnik Općinskog vijeća Ilidža Samir Avdić koji kaže da je dobio odgovor od svih nadležnih institucija da niko od njih nije dao saglasnost za korištenje saobraćajnice kao parkinga.  

U razgovoru za Žurnal Sejo Brajlović kaže da je saglasnost za korištenje saobraćajnice i trotoara ispred restorana dobio od Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo. 

-Ministarstvo je dalo saglasnost, ljudi su došli iscrtali to i postavili znak- kaže Brajlović. 

Iz Ministarstva tvrde suprotno.

-Ministarstvo nije izdalo saglasnost za parkiranje u navedenoj ulici niti je izdalo saglasnost za postavljanje saobraćajnih znakova. U ulici nije planirano parkiranje jer se ulicom odvija dvosmjerni saobraćaj i saobraćaju vozila Grasa- kaže u odgovoru ministar saobraćaja KS Mujo Fišo. 

Informacije o parkingu tražila je i Četvrta policijska uprava Policijska stanica Ilidža, koja se nalazi preko puta  parkinga. U odgovoru na vijećničku inicijativu kažu da su i sami pokrenuli pitanje legalnosti ovog parkinga. 

 - Policijska stanica Ilidža je od nadležnog Ministarstva saobraćaja tražila informaciju o statusu parkinga ispred restorana Brajlović o čemu još uvijek nismo obavješteni- kažu u odgovoru iz Policijske stanice Ilidža. 

Iz Općinskog vijeća Ilidža u odgovoru su kratko naveli da ni oni nisu dali saglasnost za parking.  

Prema podacima Policijske stanice kazne su do sada plaćali samo građani - za nelegalni parking. 

- U navedenoj ulici u 2016. godini izdali smo 444 prekršajna naloga vozačima koji su parkirali vozila na način da ometaju normalno odvijanje saobraćaja- kažu u odgovoru iz policijske stanice Ilidža. 

Brajlović kaže da će ukinuti parking na cesti jer imaju novi na obali rijeke Željeznice. Možda građani više neće morati plaćati kazne za parkiranje na nelegalnom parkingu, ali će plaćati ulaz na novi nelegalni parking. 

(zurnal.info)