OPERATOR -TERMINALI FEDERACIJE KUPUJU VATROGASNU UNIFORMU:Moderno i udobno za 155.000 KM
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

OPERATOR -TERMINALI FEDERACIJE KUPUJU VATROGASNU UNIFORMU: Moderno i udobno za 155.000 KM

Mnogobrojne nelogičnosti pratile su tender vrijedan 155.000 KM bez uračunatog PDV-a. U nabavci koja nije na vrijeme planirana kao bitna odrednica navodi se da uniforma mora da bude udobna i moderna. Subjektivni osjećaj onoga ko bira mogao bi da bude diskreciono pravo iskorišteno u odabiru ponuđača, piše portal pratimotendere.ba

Moderno i udobno za 155.000 KM
terminal Živinice foto FMERI

Operator -Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo za 155.000 KM bez uračunatog PDV-a kupuju zaštitnu opremu, odjeću i obuću za djelatnike i interventnu opremu, odjeću i obuću za vatrogasce terminala u Blažuju i Živinicama. U tenderu koji nije na vrijeme bio upisan u plan nabavki, a ni podijeljen na lotove, kao bitna odrednica navodi se da kupljeno mora da bude udobno i moderno. Subjektivni osjećaj onog ko odlučuje o ovim parametrima mogao bi da bude presudan u odabiru ponuđača. Ime dobitnika skupog ugovora još nije poznato. 

Zašto „široka“ nabavka nije podijeljena na lotove, kako bi što više ponuđača oglo da učestvuje ugovorni organ je objasnio krajnje neozbiljno:

„Predmetna roba se može nabaviti bez podjele na lotove.“

U toku postupka stigla je i žalba, a ponuđači su tražili i pojašnjenje tenderske dokumentacije. U pitanjima koja su postavljali „Operator – Terminalima Federacije“ ukazali su na to da su postavljeni zahtjevi pretjerani, odnosno da je traženo previše certifikata i ovlaštenja za ponuđača.

„Nije jasno koju vrstu tipskog certifikata treba osigurati, prema kojim normama i EU direktivama“, stajalo je, između ostalog, u primjedbama.

I monitori portala PratimoTendere detaljno su analizirali spornu nabavku:

„Odgovor Agencija za javne nabavke BiH na pitanje da li je u skladu sa članom 49. Zakona moguće tražiti autorizaciju proizvođača ili ovlaštenog distributera je negativan, jer taj član Zakona ne predviđa niti u jednoj odredbi bilo kakve autorizacije ili certifikate. Takozvana autorizacija proizvođača ili dokaz da ponuđač ima ovlaštenje od proizvođača može biti opravdan samo u izuzetnim slučajevima, odnosno ako je materijalnim zakonom ili prirodom predmeta nabavke to opravdano. Dosadašnji stav je bio da se to može tražiti samo za specijalne robe, odnosno robe pod posebnim režimom, a nikako za robe široke potrošnje. Analizirajući zakonska ovlaštenja proizvođača (ili generalnog distributera), ovaj uslov se može podvesti jedino moguće pod 'opis tehničke opremljenosti i osposobljenosti', s naglaskom na osposobljenost, jer ovlaštenje (autorizacija) zapravo znači da je proizvođač osposobio ponuđača da rukuje određenom robom od preuzimanja do isporuke, pošto se radi o robi za koju je potrebno posebno skladištenje i distribucija. Takođe, proizvođač neće osporavati greške ili kvalitet robe, jer je kupljena od neovlaštenog ponuđača kojeg nije provjerio.“

Osim toga, za materijal od kojeg uniforma mora da bude izrađena navodi se:

- vanjski materijal: 75 odsto meta aramid, 23 odsto para aramid i 2 odsto antistatičko vlakno

- membrana: 67 odsto meta aramid, 33 odsto para aramid sa PTFE membranom

- podstava (termalna barijera): 50 odsto aramid, 50 odsto viskoza FR.

„Sličan sastav kod poređenja nabavki imaju i nabavke ove opreme u Republici Srpskoj, a to je aramid- od aramidnih vlakana koji se još naziva kevlar i koriste se pri izradi zaštitne opreme zbog svoje velike otpornosti. Norma, ustvari, mora biti sljedeća: 

- sukladno svim zahtjevima EN 469:2005 + AC:2006 + A1:2006 sukladno svim zahtjevima EN

- 5:2008 sukladno svim zahtjevima EN ISO 13668:2013“, navode eksperti.

Takođe, među propustima je bilo i to što je kao rok izvršenja u obavještenju o nabavci navedeno 30 dana, dok je u tenderskoj dokumentaciji informacija bila potpuno suprotna:

„Za ugovorni organ minimalno prihvatljivi uslovi isporuke su 15 kalendarskih dana, računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora, odnosno maksimalni rok isporuke je do 45 dana“, istakli su ponuđači.

Tenderska dokumentacija, zapravo, nije bila sastavljena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i nije poštovan jednak tretman ponuđača. Diskriminacija je bila očigledna.

Uslijedile su dvije izmjene zahtjeva za ponuđače – odnosile su se na zadane rokove.

Eksperti za javne nabavke upozorili su i na zahtjev o ekonomski najpovoljnijoj ponudi, a osvrnuli su se i na udobnost i moderan dizajn.

„Ulogu 70 odsto igra cijena, a rok isporuke čak 30 odsto. Rok isporuke je, dakle, izuzetno važan. Za jaknu se navodi da mora biti udobna, modernog dizajna i praktična što su subjektivni opisi i mogu davati mogućnost naknadnog tumačenja - šta se, recimo, smatra jaknom modernog dizajna. Ovakva i slična određenja loša su praksa kod javnih nabavki i mogu davati diskrecionu mogućnost ugovornom organu naknadnog tumačenja ovakvih odredbi specifikacije. Za hlače se isto navodi da moraju biti udobne, modernog dizajna i praktične što je ponavljanje subjektivnih opisa ocjenjivača. Isto se ponavlja za vatrogasne kacige, čizme, intervencijske rukavice, potkape“, zaljučuju.

Norme su zapravo odavno propisane. Još 2011. godine Vlada Federacije BiH ostavila je širok prostor za upravo ovakve tendere. Uredbom je detaljno objasnila elemente vatrogasnih uniformi, ali nije propisala sastav.

Ogroman prostor za manipulaciju ostavljen je kao diskreciono pravo čelnika ugovornih organa.

 

(pratimotendere.ba)