BEZ DOKUMENTACIJE, DOZVOLE, IZVJEŠTAJA:Kusturica od Vlade RS dobio novih 1,5 milion maraka!

Istražujemo

BEZ DOKUMENTACIJE, DOZVOLE, IZVJEŠTAJA: Kusturica od Vlade RS dobio novih 1,5 milion maraka!

Kusturica nema građevinske dozvole za objekte – Ulazna kapija, Vizantijski trg, Turski trg i Ulica Tomasa Mana i nikada nije dostavio uvjerenje Poreske uprave o izmirenim porezima

Kusturica od Vlade RS dobio novih 1,5 milion maraka!

Emir Kusturica ne posustaje u svojim namjerama da iz budžeta Republike Srpske izvuče što više novca, koje će ugraditi u “Andrićrad”, čiji je većinski vlasnik njegova privatna firma “Lotika”.

NEPOTPISAN ZAHTJEV

Kusturica je 20. septembra prošle godine podnio zahtjev Ministarstvu trgovine i turizma RS da mu se prebaci novih 1,5 miliona maraka za nastavak finansiranja druge faze gradnje projekta “Andrićgrad”.

“U prilog zahtjeva dostavljen je predmjer i predračun radova za drugu fazu izgradnje projekta Andrićgrad na iznos od 1.500.000 KM (neovjeren i nepotpisan od strane neovlašćenog lica)”, navodi se u dokumentu Ministarstva trgovine i turizma RS, koji je u posjedu Žurnala.

Sama činjenica da se čak nije udostojio da potpiše zahtjev, kojim traži novih 1,5 miliona maraka, dovoljno govori o Kusturičinom odnosu prema Vladi RS koju doživljava tek kao logistiku za ispunjenje svojih interesa.

Vladina Komisije za praćenje dinamike realizacije projekta “Andrićgrad" ranije je iznijela niz primjedbi na Kusturičino ponašanje, ali i način utroška budžetskih para u ovom projektu. Predstavnik Vlade Republike Srpske u Skupštini društva “Andrićgrad” Olivera Kunjadić je, kako je Žurnal ranije objavio, podnijela ostavku na tu funkciju, jer, kako je sama potvrdila, nije mogla da ispuni svoje obaveze, pošto je Kusturica jednostavno ignorisao sve pozive na razgovor. 

“Obzirom da je vrlo teško, gotovo nemoguće, ostvariti kontakte sa direktorom Društva, profesorom Kusturicom, kao i predsjednikom Skupštine društva, gospodinom Andrićem iz Užica, nisam u prilici da ispunjavam obaveze utvrđene pomenutim rješenjem, te vas ovim putem molim da predložite Vladi RS moje razrješenje i imenovanje drugog predstavnika Vlade u Skupštinu društva Andrićgrad d.o.o. Višegrad”, navela je Kunjadić u svom zahtjevu upućenom ministru Gluhakoviću.

Privredno društvo “Andrićgrad” je osnovano 2011. godine i od tada je, prema izvještaju vladine Komisije u ovaj projekat uloženo 34.450.968,48 KM. Iz budžeta RS je za “Andrićgrad” uloženo 11.051.511,20 KM, opština Višegrad je 5.702.450,00 KM, a Kusturičina firma „Lotika“ 1.715.00,00 KM.

Donacije za “Andićgrad” iznose 4.766.699,55 KM, prihodi iz poslovanja 2.481.285,52 KM, „Andrićgrad“ se kreditno zadužio za 3.500.000 KM, dok ostali prilivi iznose 5.234.022,21 KM, navedeno je u Izvještaju.

U Izvještaju postoji i jedna potpuno netačna informacija. Navedeno je da je Vlada RS  putem Ministarstva nauke i tehnologije za “Andrićgrad” izdvojila 1.749.061,20 KM, što nije tačno, jer je to novac koji je za izgradnju Andrićevog instituta u Kamengradu donirala Vlada Srbije.

Sada Kusturica traži novih 1,5 miliona maraka, za realizaciju druge faze projekta, koji se odnosi na parterno uredjenje. Vlada mu izlazi u susret i 29. septembra prošle godine donosi zaključak kojim zadužuju ministarstva finansija i trgovine da obezbijede taj novac.

Ministarstvo trgovine i turizma RS je 20. oktobra 2016. godine od Kusturice zatražilo dodatnu dokumentaciju, koja se tiče glavnog projekta i projekta za izvođenje radova -  premjer i predračun radova urađen od strane ovlaštenih lica; original ili ovjerenu kopiju uvjerenja Poreske uprave RS, ne starije od 90 dana, o izmirenim poreskim obavezama; građevinsku dozvolu, odnosno dozvolu za izvođenje radova, te na kraju predračune sa specifikacijom troškova ili ugovore o potrebnim finansijskim sredstvima od dobavljača usluga ili drugi odgovarajući dokaz na osnovu kojeg je moguće opravdati iznos traženog novca.

Mjesec dana kasnije, 23. novembra 2016. godine, stigao je odgovor, koji je potpisao lično Kusturica, ali u kojem nema odgovora na postavljena pitanja.

BIĆE KAD BUDE

Tako Kusturica obavještava Ministarstvo trgovine da će im dostaviti predračun radova (jednog dana), da će im uvjerenje Poreske uprave biti dostavljeno “čim se stvore uslovi za dobijanje istog” (što znači da poreske obaveze nisu izmirene); da “nakon konsultacija s nadležnima” ne treba dostavljati podatke o tome kako će obezbijediti sredstva za sufinansiranje projekta; da će građevinske dozvole dostaviti kad ih dobije (što znači da sada ne postoje).

Bez obzira na sve nedostatke, odnosno notorne prekršaje, u šta se ubraja gradnja objekata bez građevinske dozvole ili neplaćanje poreza, Vlada RS dan kasnije, 24. novembra 2016. godine nalaže Ministarstvu trgovine da iz “Kapitalnog granta za razvoj turizma u RS” izdvoji 300.000 maraka radi nastavka finansiranja izgradnje “Andićgrada”.

Ministarstvo je o svemu zatražilo mišljenje Republičke direkcije za obnovu i izgradnju, koja je samo potvrdila ono što su u Vladi znali- da Kusturica nema građevinske dozvole za objekte – Ulazna kapija, Vizantijski trg, Turski trg i Ulica Tomasa Mana i da nije dostavio uvjerenje Poreske uprave o izmirenim porezima.

Uprkos svemu, Kusturici je odobrena prva tranša od 300.000 maraka, od ukupno 1,5 miliona koliko je tražio, uz napomenu da će obaveze koje nije ispunio biti unesene u Ugovor za finansiranje projekta i da će Ministarstvo moći jednostrano da raskine ugovor ako Kusturica u određenom roku ne pribavi građevinske dozvole i ispuni ostale obaveze.

U Ugovoru je još naznačeno da se Kusturica obavezuje da Ministarstvu trgovine dostavi “originalnu i bezuslovnu” bankovnu garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu 5 posto od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana nakon isteka roka za izradu Izvještaja o utrošku sredstava.

Ugovorom je takođe definisano da Kusturica mora najkasnije do 31. marta 2017. godine da dostavi Ministarstvu izvještaj o utrošku sredstava, sa potrebnim dokazima o tome da li su sredstva utrošena u skladu sa Uredbom o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma.

U Ministarstvu trgovine su postali nešto oprezniji u odnosu na raniji period, kada je Kusturici novac za “Andrićgrad” prebacivan bez ikakvih obezbjeđenja da će biti svrsishodno potrošen.

Problem je u tome što još uvijek nisu definisani vlasnički udjeli u “Andrićgradu” i što je Vlada RS najveći finansijer Kamengrada, a njegov većinski vlasnik je Kusturica. Jednog dana neko će postaviti pitanje zašto je Vlada privatnoj firmi prebacila desetine miliona maraka, a nije uradila ništa da se promijeni vlasnička struktura “Andrićgrada”.

NEMA PROMJENE VLASNIKA

Privredno drušvo “Andrićgrad” osnovano je 2011. godine, a prema potpisanom ugovoru Vlada RS, ima u toj firmi 24,5 posto udjela, koliko i opština Višegrad. Lavovski dio pripao je trećem osnivaču, Kusturičinoj firmi “Lotika” iz Užica, i to 51 posto udjela.

Osnivački ulog firme je 10 hiljada KM, od čega je Kusturičina “Lotika” položila 5100 KM, a opština Višegrad i Vlada RS po 2450 KM.

Bivši ministar trgovine i turizma Bakir Ajanović je 29. oktobra 2012. godine konstatovao, u odgovoru na poslaničko pitanje, da će se u “Andrićgradu” „konačni vlasnički udjeli definisati nakon završetka projekta".

To praktično znači da udjeli, koji su postojali prilikom osnovanja društva “Andrićgrad” treba da budu promijenjeni u skladu sa visinom ulaganja. To nikada nije učinjeno, mada je Vlada RS uložila nesrazmjerno mnogo više novca u taj projekat nego Kusturičina firma “Lotika”. Isto se odnosi i na opštinu Višegrad.

Kusturica je svjestan činjenice da u Ugovoru o osnivanju Društva “Andrićgrad” nigdje nije navedena mogućnost promjene vlasničkih udjela. To Kusturici otvara prostor da Vladu RS i njene predstavnike u “Andrićgradu” tretira kao potpuno imaginarne likove, koji nemaju nikakvog uticaja na to kako će on raditi i na šta će trošiti pare. Ne svoje, nego one koje mu iz budžeta prebacuje Vlada RS.

(zurnal.info)