DOK FABRIKA I DALJE ZAGAĐUJE RIJEKE:Krajem prošle godine poništena vodna dozvola za ArcelorMittal Zenica
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

DOK FABRIKA I DALJE ZAGAĐUJE RIJEKE: Krajem prošle godine poništena vodna dozvola za ArcelorMittal Zenica

Žurnal je više puta do sada pisao o zagađenju zraka, tla i vode uzrokovanom radom Mittalovih pogona, ali i inertnosti pravosudnih institucija u istragama koje su vođene

Krajem prošle godine poništena vodna dozvola za ArcelorMittal Zenica
Rijeka Bosna nakon ispuštanja otpadnih voda

Nakon što je aktivista iz Zenice Safet Kubat dokumentovao zagađenje rijeke Bosne u blizini pogona Arcelor Mittala, federalna inspekcija provela je inspekcijski nadzor i uzela uzorke vode za analizu. Utvrđeno je da je do incidenta došlo uslijed izlijevanja otpadnih voda iz pogona Čeličana. Proizvodnja u pogonu je obustavljena a poduzimaju se mjere na sanaciji kanala.

Iz Mittala su se jučer obavezali da će odgovor na pitanje da li je tečnost ispuštena iz njIhovih pogona i o čemu se radi imati u naredna 24 sata. Pritom su, kažu, „iznenađeni incidentom”:

Incident u rijeci Bosni predstavlja veliko iznenađenje za nas budući da godinama ulažemo u sisteme za smanjivanje utjecaja na okoliš i bilježimo značajna poboljšanja u ovoj oblasti. Ova situacija je za nas neprihvatljiva stoga sprovodimo veoma detaljnu istragu na terenu radi utvrđivanja činjenica, zajedno sa relevantnim institucijama. Rezultate očekujemo u roku od 24 sata kada ćemo vam prezentirati sve utvrđene činjenice.

Žurnal je više puta do sada pisao o zagađenju zraka, tla i vode uzrokovanom radom Mittalovih pogona, ali i inertnosti pravosudnih institucija u istragama koje su vođene. 

ArcelorMittal može nastaviti nekažnjeno zagađivati zrak, tlo i voduPonovo obustavljena istragaArcelorMittal može nastaviti nekažnjeno zagađivati zrak, tlo i vodu

Krajem decembra prošle godine Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uvažilo je žalbu udruženja Eko forum Zenica izjavljenu na Rješenje Agencije za vodno područje rijeke Save o vodnoj dozvoli za ArcelorMittal Zenica i vratilo ga prvostepenom organu na ponovni postupak.

U ponovljenom postupku, Agencija kao prvostepeni organ treba da uzme u obzir nedostatke zbog kojih je vodna dozvola poništena:

- Plan aktivnosti za poboljšanje vodnih sistema i kvaliteta otpadnih voda ne sadrži ocjenu ispunjenja obaveza iz prethodne vodne dozvole

- Nije propisan rok do kojeg se aktivnosti moraju izvršiti

- Tehnološke otpadne vode moraju se odvojiti od fekalno-sanitarnih voda

- Dinamika razdvajanja tehnoloških od urbanih otpadnih voda ne može se vezati za dinamiku projekta prečišćavanja otpadnih voda grada Zenice.

Rješenje o vodnoj dozvoli Mittalu iz 2017. izdato je pod određenim uslovima – između ostalog, da se u saradnji sa Gradom Zenica i RMU Zenica radi na poboljšanju sistema prikupljanja i odvođenja otpadnih voda i razdvajanju tehnoloških otpadnih voda. Tada je navedeno da noslac prava neće moći dobiti novu dozvolu ukoliko se ovi uslovi ne ispoštuju. U svojoj žalbi na novu dozvolu izdatu krajem prošle godine, Eko forum Zenica navodi da ovi uslovi nisu ispoštovani ali da je dozvola ipak izdata.

Ali u odgovoru na žalbu iz Mittala tvrde da ispunjenje ovih uslova ne zavisi od njih već od „dinamike kojom se rukovodi Grad Zenica“.

Kompanija Arcelor Mittal je najveći zagađivač u Zenici!Istraživanja dokazalaKompanija Arcelor Mittal je najveći zagađivač u Zenici!

Nove dozvole Federalno ministarstvo okoliša i turizma, nakon procesa koji je trajao više od 20 mjeseci, izdalo je krajem oktobra 2022. Kao što je navedeno ranije u tekstu, vodna dozvola poništena je nakon žalbe Eko foruma. 

Agencija za vodno područje rijeke Save, izdala je 10.11.2022. godine vodnu dozvolu za kompaniju ArcelorMittal Zenica, sa rokom važenja od pet godina. Vodna dozvola ne obuhvata deponiju Rača, iako se u obodni kanal ispuštaju procjedne vode sa te deponije – navode u udruženju Eko forum Zenica. 

Okolinskom dozvolom predviđena je 141 nova mjera za zaštitu okoliša, jer mjere iz prethodnih okolinskih dozvola nisu dale željene rezultate. Konačno je dozvolom obuhvaćeno i odlagalište industrijskog otpada Rača, za koje je kompanija do kraja 2022. godine obavezna provesti postupak procjene uticaja na okoliš i pribavljanja rješenja o zatvaranju industrijske deponije Rača.

Za smanjenje emisija prašine u procesu istiskivanja koksa (mjera 32), kompanija mora izraditi projektnu dokumentaciju do kraja 2023. godine, i realizovati projekat do kraja 2025. godine. Nije prihvaćen zahtjev da se ta mjera realizuje na način kako je to korporacija ArcelorMittal uradila u svojim željezarama Ghent (Belgija), Dunkirk, Fos sur Mer, Seremange (Francuska) i Taranto (Italija), nego je samo navedeno da se ta mjera mora provesti u skladu s najboljim raspoloživim tehnikama za proizvodnju željeza i čelika (BAT 2013).

(zurnal.info)