BEZ OBZIRA NA ODLUKU PRETHODNOG VIJEĆA:Korisnicima poslovnih prostora Općine Centar neće biti oprošteni dugovi
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

BEZ OBZIRA NA ODLUKU PRETHODNOG VIJEĆA: Korisnicima poslovnih prostora Općine Centar neće biti oprošteni dugovi

Nakon objavljena naša dva teksta iz općine Centar smo dobili potvrdu Žurnalovih navoda o visini ukupnih dugovanja korisnika općinskih poslovnih prostora. Nadležni tvrde da nije, niti će biti, realizovana odluka prethodnog Općinskog vijeća o djelimičnom otpisu duga pojedncima

Korisnicima poslovnih prostora Općine Centar neće biti oprošteni dugovi
Općina Centar

 

Dobar dan. Firma “Poin”?

Ne, pogriješili ste.?

Da li je broj 285-…?

Jeste.

Da li je pripadao firmi Poin?

Ne.

Žurnal je pokušavao uspostaviti kontakt sa vlasnicima sarajevske firme “Poin d.o.o.” Telefonski poziv na broj koji je bio naveden kao kontakt bio je bezuspješan. Na adresi Dolina 1 nije bilo te firme. U sudskom registru je izbrisana, tek se može pronaći na spisku firmi kojima je blokiran račun. Prema evidenciji Općine Centar, ova firma je za korištenje poslovnog prostora dužna 426.000 maraka!

navodna adresa firme "Poin" d.o.o.

Nije ovo jedini primjer nagomilanih dugovanja prethodnih godina po ovom osnovu, o čemu je Žurnal pisao.

Zakupci poslovnih prostora duguju 16 miliona Općini Centar!INTERAKTIVNA MAPA DUŽNIKA (1)Zakupci poslovnih prostora duguju 16 miliona Općini Centar!

Nakon naša dva teksta iz općine Centar smo dobili potvrdu Žurnalovih navoda o visini ukupnih dugovanja.

“Ukupan dug je na dan 31.12.2022. godine iznosio 16.749.567,52 KM. U ovaj iznos uključena su i presuđena, ali još uvijek nenaplaćena potraživanja u iznosu od 6.129.598,79 KM. Potraživanja za koja su pokrenuti sudski sporovi, a gdje zakupci više nisu korisnici ili su nelegalni korisnici, iznose 8.593.817,79 KM, dok dugovanja aktivnih korisnika zakupa iznose 2.026.150,94 KM”, navode iz  Službe za privredu i poslovne prostore Općine Centar

Ova je Služba sa radom je počela početkom 2022. godine, nakon što je procijenjeno da Služba za registar i upravljanje imovinom Općine Centar svojom organizacionom strukturom i kadrovskim profilom ne može adekvatno riješiti problem nagomilanih dugova za iznajmljivanja poslovnih prostora. Pokrenute su tužbe ili prijave u stečajnom postupku, procenat naplate tekućih potraživanja u 2022. godini je povećan na 75 %. Žurnal je pisao da zbog neblagovremene reakcije prethodnih općinske vlasti, značajan dio potraživanja iz prethodnih godina prešao u zastaru.

Nakon decenija neplaćanja kirije, pola duga u zastariLISTA DUŽNIKA ZA PROSTORE OPĆINE CENTAR (2)Nakon decenija neplaćanja kirije, pola duga u zastari

Uporedo, pojednicima su opraštani dijelovi dugovanja, što je bila odluka prethodnog Oćinskog vijeća. No, otpisa kamata ipak neće biti...

“Odluka Općinskog vijeća iz jula 2019. o djelimičnom otpisu duga po osnovu pripadajućih zateznih kamata nije realizirana. Stav Pravobranilaštva Općine Centar je da za pristupanje realizaciji otpisa dugovanja nema pravnog osnova, te da je odluka prethodnog saziva Općinskog vijeća neprovodiva. Dakle, obaveza plaćanja kamate i duga još uvijek stoji, a svi postupci izvršenja su u toku”, tvrde iz Općine Cnetar.

Zbog propuštanja rokova naplate izgubljeni su tako milioni maraka, iako su shodno ugovorima postojali određeni mehanizmi. U Općini Centar sada pripremaju prijedlog nove Odluke o zakupu poslovnih zgrada i prostorija

“Ugovori sa korisnicima poslovnih prostora trebali bi sadržavati neophodne mehanizme zaštite općinske imovine (notarski ugovori, bankarske garancije, novčani polog u vrijednosti jednogodišnjeg zakupa), čime bi se izbjeglo gomilanje dugovanja i znatno olakšala njihova naplata”, obećavaju općinari.

Na Žurnalovo pitanje hoće li biti pokrenuto pitanje odgovornosti nadležnih iz prethodnih sastava općinske administracije koji su dozvolili gomilanje dugova, nije bilo odgovora.

Žurnal je objavio dugo skrivanu lista dužnika, a zbog obimnosti materijala, uvršteni su samo oni čija dugovanja prelaze 5.000 maraka.

Listu tih dužnika možete pročitati na ovom linku, a dio i na Žurnalovoj interaktivnoj mapi.

(zurnal.info)