POSLOVNI PARTNERI OPĆINE KREŠEVO:Kompanija sa šest blokiranih računa i 210 hiljada poreskog duga
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

POSLOVNI PARTNERI OPĆINE KREŠEVO: Kompanija sa šest blokiranih računa i 210 hiljada poreskog duga

Radava d.o.o. Fojnica ima šest blokiranih računa u različitim bankama – i nijedan aktivan. U finansijskoj je blokadi već godinama, i duguje više od 200 hiljada poreza. U isto vrijeme, partner je Općine Kreševo za izgradnju dalekovoda

Kompanija sa šest blokiranih računa i 210 hiljada poreskog duga
Vodozahvat mHE Željeznica 4; FOTO: voda.ekoakcija.org

 

Općina Kreševo, ako se ispoštuju odluke načelnika Renata Pejaka, a nastale prema planu privatnih kompanija, sklopit će ugovor sa firmom čiji su računi blokirani već godinama. Radi se o kompaniji Radava d.o.o. Fojnica, koja Općini plaća koncesiju za korištenje kamenoloma.

Pisali smo već o namjeri Općine Kreševo da dalekovoda Lopata-Radava-Elektrane do male hidroelektrane privatnika Izudina Ahmetlića finansira javnim novcem. Prema tim sporazumima jedan od supotpisnika ugovora izgradnje bila bi kompanija Radava d.o.o.

Radava ima šest blokiranih računa u različitim bankama – i nijedan aktivan. U finansijskoj je blokadi već godinama, i sasvim je izvjesno da ne može potpisati bilo kakav ugovor o prenosu finansijskih sredstava, a pogotovo ugovor sa javnom ustanovom kakva je općina. Zadnji račun blokiran je u oktobru 2018. godine.

Prema podacima Poreske uprave Federacije BiH Radava d.o.o. zaključno sa 31. decembrom prošle godine duguje oko 210 hiljada KM za porez.

slika3 (1)Odnos Radava d.o.o. i Općine Kreševo problematizirao je i Ured za reviziju još u izvještaju za 2016. godinu, kada je naznačeno kako Općina ne vodi obračunate a nenaplaćene koncesije na poziciji sumnjivih i spornih potraživanja u skladu sa važećim zakonima:

-Pored toga, u knjigovodstvenim evidencijama Općine nisu iskazana potraživanja po osnovu koncesija u iznosu 37.146 KM, iako je Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona dostavilo Pregled obračuna koncesione naknade za period od 01.04.2016. – 31.12.2016. godine sa izdatim računima koncesionarima sa raspodjelom obračunate naknade u skladu sa Zakonom o koncesijama Srednjobosanskog kantona. Računi se odnose na koncesionare Miličević d.o.o, Radava d.o.o, Energy d.o.o i BFS d.o.o. za izvršenu eksploataciju uglavnom mineralnih sirovina na području Općine.

Poznato je da je Općina Kreševo ovaj dalekovod planirala izgraditi do mHE u vlasništvu kompanije Euro-Power iz Tešnja. Vlasnik ove kompanije je Izudin Ahmetlić, ujedno i vlasnik kompanije Hifa-oil.
Zanimljivo je da je koncesiju i svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju mHE Željeznica 4 dobila prvo Radava d.o.o. Ministarstvo prostornog uređenja, obnove i povratka 2011. izdaje kompaniji Radava rješenje da može početi sa izgradnjom mHE. Ali 2015. Radava će sva prava prenijeti upravo na Euro-Power.

Od Vlade SBK tražen je prijenos predmetne koncesije i mHE Željeznica 4 sada je u vlasništvu kompanije Euro-Power.

Šest godina kasnije, upravo će Euro-Power osmisliti ugovor kojim će dobiti praktično besplatan dalekovod i to uz pomoć Radave od koje je mHE i preuzela. Sve pod pokroviteljstvom Općine Kreševo, kojoj ne smeta da sklapa ugovore sa firmama čiji su računi blokirani i koja ima stotine hiljada KM poreskog duga.

izo 1

Foto: Prvi ugovor koji nije realizovan jer nema sredstava u budžetu Općine

Prvi pokušaj Općine Kreševo o izgradnji ovog dalekovoda je propao jer je Općinsko vijeće zaključilo da nema novca u budžetu za tu namjenu. Nakon toga, napravljen je ugovor kojim je precizirano da će koncesije koje budu uplaćene u općinski budžet od kamenoloma i mHE biti uložena u izgradnju ovog dalekovoda:
-Prosto rečeno: Mi ćemo vama kao općini platiti naše koncesije, a vi ćete tim istim novcima platiti obaveze koje imate iz našeg zajedničkog ugovora i na taj način ćemo opet postići planirano. Novce koje su Radava d.o.o. i EURO POWER d.o.o. Tešanj dužne po zakonu uplatiti po osnovu koncesija, ponovo ćemo vratiti natrag kroz obveze Općine Kreševo kroz ovaj ugovor – rekao je tada sagovornik Žurnala iz Kreševa.
(zurnal.info)