KAKO IZBACITI NEPOŽELJNOG PROFESORA:Komisija Medicinskog fakulteta u Sarajevu priznavala nepostojeće radove!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

KAKO IZBACITI NEPOŽELJNOG PROFESORA: Komisija Medicinskog fakulteta u Sarajevu priznavala nepostojeće radove!

Na Medicinskom fakultetu u Sarajevu nepoželjni su profesori koji ne rade u Kliničkom centru, tvrde sagovornici Žurnala. Žurnal analizira dva imenovanja u nastavno-naučna zvanja na Fakultetu, koja dokazuju ovu tvrdnju

Komisija Medicinskog fakulteta u Sarajevu priznavala nepostojeće radove!

Nijedan profesor Medicinskog fakulteta u Sarajevu koji je uposlen u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu ne smije davati izjavu za medije o svom angažmanu na Fakultetu bez odobrenja menadžmenta KCUS-a! Potvrdilo je to Žurnalu više sagovornika koji rade u obje ustanove. Na konstataciju kako se od njih traži komentar o Fakultetu a ne njihovom radu u KCUS-u, kažu:

- Stigla je direktiva, nema to veze je li Fakultet ili KCUS: KCUS je baza Fakulteta, sve je to jedno.

Ne čudi onda što na Medicinskom fakultetu nisu dobrodošli profesori koji ne rade na KCUS-u.

Od oktobra 2017. iz Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta u Sarajevu isključuju se profesori Ismet Gavrankapetanović, Rusmir Mesihović, Faris Gavrankapetanović, kao i nastavnici u zvanju vanredni profesor i docent Reuf Karabeg i Mirsad Kacila, Sanko Pandur, Adnan Hadžimuratović, Zelija Velija-Ašimi, Naser Nabil i još niz drugih, o čemu je Žurnal već ranije pisao. Kako ne rade u Kliničkom centru, “zamjera” im se što nemaju nastavnu bazu, što se koristi kao razlog zbog kojeg više ne mogu predavati na Fakultetu.

U razgovoru za Žurnal i rektor Univerziteta Sarajevo prof. dr. Rifat Škrijelj, jasno kaže:

- Nastavna baza nije uslov da bi neki kandidat dobio posao. U slučajevima u kojima svi prijavljeni kandidati ispunjavaju uslove, onda se nastavna baza uzima kao prednost tog kandidata. Ali ona nije uslov. 

I Zakon o visokom obrazovanju propisuje kako nastavna baza nije uslov za izbor u akademska zvanja. Ovo pitanje nekoliko puta je bilo predmet inspekcijskog nadzora, i svaki put je utvrđeno kako to ne može biti traženi uslov. O tome se, pisali smo i ranije, očitovalo i Ministarstvo obrazovanja.

Odbijena molba za isključenje iz komisije

Prvi profesor od navedenih kojem ističe ugovor, a za koji je po zakonu obavezno raspisati konkurs šest mjeseci prije isteka, jeste dr. sci. Naser Nabil, docent za izborni predmet Hitna stanja u kardiologiji na Medicinskom fakultetu. 

Na ispravljeni konkurs za ovaj predmet, iz kojeg su po nalogu inspekcije, morali biti izbačeni posebni uslovi, prijavljuju se dva kandidata: dr. sci. Naser Nabil i dr. sci. Muhamed Spužić. Ovaj konkurs je raspisan u skladu sa dinamičkim planom i podrazumijeva napredovanje Nasera Nabila u zvanje vanrednog profesora iz tog predmeta. Naser Nabil u zvanje docenta izabran je 2013, učestvovao je i u realizaciji nastave za predmet Interna medicina, a autor je i silabusa izbornog predmeta Hitna stanja u kardiologiji. Bio je i odgovorni nastavnik izbornog predmeta Hitna stanja u kardiologiji. 

Komisija je ipak za ovu poziciju izabrala Muhameda Spužića. U izvještaju komisije u tački Nastavno-pedagoški rad za Muhameda Spužića se navodi: Do sada nije bio uključen u nastavni proces! Ovim izborom spriječeno je napredovanje zagarantovano Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom i Etičkim kodeksom.

Predsjednik Komisije za imenovanje prof. dr. Šekib Sokolović uputio je molbu dekanesi za izuzeće iz članstva, navodeći lične razloge, ali njegova molba je odbijena uz obrazloženje da je dostavljena sa zakašnjenjem. Nije želio govoriti o razlozima podnošenja molbe za isključenje.Iako je komisija konstatovala kako Naser Nabil ispunjava uslove iz člana 96 Zakona o visokom obrazovanju u nastavno zvanje, kasnije se navodi kako nema nastavnu bazu. S obzirom da nije imao angažman u nastavi, Muhamed Spužić je prvo morao održati pristupno predavanje. 

Ipak, za rektora Univerziteta u Sarajevu Rifata Škrijelja u ovom izboru “nema ništa sporno” jer nema ni zakonskog uporišta, ni rješenja koje problematizira to imenovanje. Kaže kako nema nijedan dokument inspekcije koji ga problematizira. Zbog toga ne očekuje probleme kada na Senatu dođe red na ovo imenovanje. Drugo je pitanje zašto niko do sada nije dostavio izvještaj inspektora u kojem se problematizira izbor Muhameda Spužića? Zašto rektor Univerziteta nije upoznat sa činjenicom da se na jednom od fakulteta u okviru Univerziteta narušava institut javnog konkursa?

Valjda će neko nekada ipak obavijestiti rektora da je inspekcijskim nadzorom utvrđeno nekoliko grubih kršenja zakona, ali i nelogičnosti: jedan od članova Komisije za imenovanje izvještaj Komisije o imenovanju Muhameda Spužića potpisao je 29.3.2018. a isti izvještaj predat je na protokol Medicinskof falkulteta dva dana ranije – 27.3.2018! Problematizirano je i održavanje pristupnog predavanja i nepostojanje mišljenja sekretara Fakulteta.
I drugo imenovanje proizvelo je lančanu reakciju – kandidata koji se žalio, inspektora, na kraju i Senata Univerziteta. Inspektor je utvrdio kako je komisija za imenovanje kao vjerodostojan dio prijave uzela u obzir i tekstove koji u trenutku prijave na konkurs i razmatranja iste nisu ni bili objavljeni!

Komisija priznala nepostojeće radove

Imenovanje dr. sci. Enise Hodžić za nastavnika u predmetu Interna medicina nije ni bilo na Senatu nakon što je zaprimljeno rješenje inspekcije kojim se Medicinskom fakultetu zabranjuje ovo imenovanje: na ponovljeni konkurs za izbor u zvanje za naučnu oblast Interna medicina javila su se tri kandidata: dr. sci. Naser Nabil, dr. sci. Enisa Hodžić i dr. sci. Majla Ćibo. Kao potpune i blagovremene se prihvataju prijave Nasera Nabila i Enise Hodžić. I u ovom slučaju komisija konstatuje kako Naser Nabil ispunjava uslove iz člana 96 Zakona o visokom obrazovanju za izbor u nastavno zvanje vanredni profesor. Komisija u ovo zvanje bira Enisu Hodžić. No, kantonalni inspektor nalazi mnoge nezakonitosti i zabranjuje ovaj izbor. (Foto: Medicinski fakultet)

Žurnal posjeduje i prepisku u kojoj kandidatkinja Enisa Hodžić od dekanese Medicinskog fakulteta traži da joj se produži rok za izbor u zvanje jer se nije stigla ni prijaviti na konkurs zbog privatnih razloga. Ne samo da je utvrđeno da nije imala odgovarajuće uslove za ovu poziciji već se, dakle, nije na vrijeme ni prijavila na konkurs. Dekanesa Čavaljuga odobrila je ovaj zahtjev.

Dvadeset i sedmog aprila Kantonalna uprava za inspekcijske poslove donosi rješenje kojim Fakultetu naređuje poštivanje Zakona o visokom obrazovanju. Razlog – radovi koje je kandidatkinja navela a Komisija navodno analizirala i prihvatila u svom izvještaju sačinjenom 2. aprila objavljeni su nakon zatvaranja konkursa, a neki od njih čak i nakon datuma izvještaja Komisije:

- …. sva tri gore navedena rada objavljena su nakon 14.02.2018., do kada je bio krajnji rok za podnošenje prijava po konkursu, što je direktno u suprotnosti sa Zakonom o visokom obrazovanju KS, Statutom Univerziteta u Sarajevu i u konačnici u suprotnosti sa Uputstvom za pisanje izvještaja za izbor u nastavno-naučna zvanja na Medicinskom fakultetu UNSA.... dostavljeni radovi u momentu prijave navedenog kandidata na predmetni konkurs nisu bili objavljeni. Na osnovu gore navedenog jasno je i nedvojbeno da je Komisija radove koji nisu bili objavljeni do dana zatvaranja izvještaja uzela u obzir prilikom sačinjavanja izvještaja - navodi se u rješenju.

Inspektor je također utvrdio kako rad pod nazivom “Myocardial infarction and anxiety – Depressive disorders” ne sadrži pravilne bibliografske oznake. Neki od radova koje je kandidatkinja navela kao referencu a komisija prihvatila u bazama zavedeni su pod potpuno drugim identifikacijskim brojem:

- Pretragom Digitalnog identifikatora objekta (DOI) utvrđeno je da je DOI naziv naučnog rada Potential Anti-inflammatory Treatment of Ishemic Hearth Disease naveden u konkursnoj dokumentaciji nepostojeći, odnosno da navedenom radu pripada drugi DOI naziv.

Utvrđeno je i da Enisa Hodžić nema objavljenu recenziranu knjigu sa ISBN brojem koja je bitan uslov za napredovanje u vanrednog profesora, a što je prvobitno bilo navedeno prilikom izbora u ovo zvanje.

Inspektor je utvrdio još nepravilnosti: u konkursnoj dokumentaciji samo je Naser Nabil dostavio certifikat koji služi kao dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja (TRAIN), odluka koja je upućena Senatu Univerziteta na daljnje postupanje nema mišljenje sekretara visokoškolske ustanove, te da je komisija propustila utvrditi tačnost i ispunjenost uslova zaprimljene konkursne dokumentacije....

Ali kada se na Medicinskom fakultetu nešto odluči, kažu Žurnalovi sagovornici, od toga se ne odustaje: ni nalog inspektora nije bio dovoljan da se ispoštuje zakon.

Kako saznajemo, Komisija sačinjava novi izvještaj u kojem se, istina, priznaje kako dr sci Enisa Hodžić “nema recenziranu knjigu/monografiju”. Komisija dalje u svom zaključku ponovo krši isti zakon zbog kojeg je Fakultet već kažnjen i ponovo odbija prijavu Nasera Nabila jer nema naučnu bazu. Na taj način nastavlja se isti spor koji je već nekoliko puta po istom osnovu vraćan na Medicinski fakultet i zbog kojeg se već plaćaju značajne novčane kazne.

Princip je jasan: ne može Enisa Hodžić, ali ne može ni Naser Nabil. Prva jer ne zadovoljava uslove, drugi jer ne radi u KCUS-u. Iz kojeg se, tvrde naši sagovornici, diktiraju sva imenovanja.

Enisa Hodžić ne želi komentarisati ovaj slučaj dok ne bude okončan. Za Žurnal je samo kratko rekla kako su njeni radovi bili objavljeni “na internetu”. Imenovanje ne želi komentarisati ni jedna od članica komisije za izbor dr. sci. Senija Rašić:

- Nisam bila član nikakve komisije. Ne želim ništa komentarisati.

Rektor Rifet Škrijelj kaže da je inicijalno upoznat sa cijelim slučajem “privatno”, i to nakon što ga je  jedan od uposlenika “cijeli vikend zatrpavao porukama".

Kada je, zaobilaznim putem, a ne od službenih organa, u Rektorat stiglo rješenje inspektora o zabrani imenovanja, odlučeno je da izbor ne ide na Senat:
- S obzirom da postoji rješenje inspektora, vraćen je Fakultetu i sačekat ćemo da se okonča.

Rektor: Neka koleginica Čavaljuga razmisli može li raditi svoj posao po zakonu

Nije samo ovaj slučaj povod zbog koje će rektor Škrijelj, kako kaže za Žurnal, pozvati dekanesu Semru Čavaljugu “na razgovor”:

- Imamo u zadnjih godinu dana treću po redu dekanesu. Na moje veliko razočarenje kao rektora, još uvijek se stvari ne rješavaju, još uvijek inspekcija non-stop boravi na Fakultetu, još uvijek se na Medicini događaju stvari koje po meni ne bi trebale da se događaju. Nisam zadovoljan, i spremam se u skorije vrijeme pozvati na jedan razgovor koleginicu koja vodi fakultet. Nisam zadovoljan njenim načinom vođenja tih procedura jer se događa u zadnje vrijeme da se gore generiraju problemi oko izbora a onda se oni reflektiraju na cijeli fakultet, pa i univerzitet. Morat ću je pitati da li ona može u periodu koji je pred nama smanjiti broj tih inspekcijskih nadzora, na način da dosljedno provodi zakon i Statut. Ako ne može – neka razmisli šta će sa tom pozicijom, jer kako sada stvari stoje – to nije dobro. Čim inspekcija propiše kazne to znači da tamo nešto nije urađeno kako treba.

Već je, kaže, u slučaju prethodne dekanese Amele Kulenović, reagovao na najradikalniji način:

- Kada je koleginica Kulenović počela eklatantno da krši zakon uklonio sam je, jednostavno sam je suspendovao. Ključni razlog je što nije radila po zakonu neke stvari a u tom času je tvrdila da radi. Vidim da koleginica koja sada vodi Fakultet, na drugi način, ali ide istim putem kojim je išla njena prethodnica. Ako se generiraju sudski sporovi, to znači da se nečije pravo krši i da taj neko traži zaštitu.

Ovim imenovanjima ne iscrpljuje se spisak nezakonitosti koje je inspekcija otkrila na Medicinskom fakultetu. Podsjetimo na podatak iz prethodnog teksta: od januara do kraja aprila 2018. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove izvršila je čak 23 inspekcijska nadzora na Medicinskom fakultetu i izrekla značajne novčane kazne.

Dekanesa Semra Čavaljuga odbila je razgovarati za Žurnal.

(zurnal.info)