Isti oglas poništen prije pet godina:Koje kriterije mora zadovoljiti novi direktor Agencije za javne nabavke?

Istražujemo

Isti oglas poništen prije pet godina: Koje kriterije mora zadovoljiti novi direktor Agencije za javne nabavke?

Izbor SBB-ovog Kenana Vehabovića za direktora Agencije za javne nabavke BiH uskoro bi trebalo potvrditi Vijeće ministara BiH. Javni oglas na koji je Vehabović aplicirao isti je kao onaj iz 2015. godine. Ipak, tada je oglas poništen zbog “neodgovarajućih kriterija”. Nekoliko godina kasnije, ti kriteriji su, očigledno, odgovarajući

Koje kriterije mora zadovoljiti novi direktor Agencije za javne nabavke?
Kenan Vehabović i Đenan Salčin

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika, odnosno direktora u Agenciji za javne nabavke Bosne i Hercegovine objavljen je na službenoj stranici Agencije za državnu službu BiH 9. novembra 2015. godine. 

Rok za podnošenje prijava bio je 30. novembar. Ipak, novi direktor nikada nije izabran. Naime, na sjednici održanoj 16. maja 2016. godine Vijeće ministara BiH donosi zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo civilnih poslova BiH da u saradnji s Agencijom za državnu službu BiH provede postupak poništavanja javnog oglasa zbog neodgovarajućih kriterija za izbor. Agencija za državnu službu BiH poništenje javnog oglasa objavljuje na službenoj internet stranici 9. juna.

Kako nije izabran novi direktor, Vijeće ministara BiH je 25. januara 2017. godine razriješilo dužnosti dotadašnju direktoricu Đinitu Fočo zbog isteka mandata, a imenovalo je novog v.d. direktora Đenana Salčina.

Iako je Agencija za državnu službu BiH, u saradnji s Agencijom za javne nabavke BiH, bila zadužena da već tada raspiše javni oglas za popunjavanje mjesta direktora, na to se čekalo do 14. oktobra 2019. godine. Tada je na službenoj stranici Agencija za državnu službu BiH napokon objavila javni oglas.

Ono što je sporno jeste to što je sam javni oglas skoro identičan javnom oglasu iz 2015. godine koji je, podsjetimo, poništen u cijelosti zbog neodgovarajućih kriterija za izbor.

Poredeći dva javna oglasa vidi se da su opis poslova i radnih zadataka, te posebni uvjeti identični. Tako se od kandidata u oba slučaja tražio, između ostalog, VSS (VII stepen) – pravni ili ekonomski fakultet, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega tri na rukovodnim poslovima, srednji nivo znanja engleskog jezika, iskustvo u oblasti međunarodne saradnje i javni nabavki itd. Čak se ni pripadajuća osnovna neto plaća nije mijenjala (2.621,05 KM).


Dio teksta javnog oglasa iz 2015. i javnog oglasa iz 2019. godine

Jedine razlike ogledaju se u tome što se ovoga puta, u napomeni, navodi da kandidati koji su završili studije prema Bolonjskom sistemu studiranja moraju dostaviti i diplomu prvog ciklusa studija, te u tome što su se 2015. godine tražili dokazi o traženom iskustvu u oblastima međunarodne saradnje i javnih nabavki.

NEPOZNATI NEODGOVARAJUĆI KRITERIJI

S obzirom na to da su oba javna oglasa skoro identična, novinari magazina Žurnal kontaktirali su, prije svih, Agenciju za državnu službu BiH. Pitali smo ih koji su to neodgovarajući kriteriji bili 2015. godine, odnosno zašto je, konkretno, poništen taj javni oglas.

Iz Agencije su samo kratko odgovorili kako je oglas poništen na zahtjev Vijeća ministara BiH, te da je potrebno da se obratimo Generalnom sekreterijatu Vijeća ministara BiH

To smo i uradili, a ubrzo smo dobili i odgovor.

“Savjet ministara BiH je na 55. sjednici, koja je održana 16. 5. 2016. godine, kao tačku dnevnog reda razmatrao Prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH za poništavanje javnog oglasa za rukovodećeg državnog službenika u Agenciji za javne nabavke BiH. S tim u vezi, Savjet ministara je, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, odlučio da bude poništen javni oglas za rukovodećeg državnog službenika u Agenciji za javne nabavke BiH, zbog neodgovarajućih kriterija za izbor”, naveli su iz Generalnog sekreterijata, uz napomenu da se za više informacija obratimo predlagaču, odnosno Ministarstvu civilnih poslova BiH

I to smo uradili, ali odgovor na naše pitanje nismo dobili.

„Obavještavamo vas da u arhivi Ministarstva civilnih poslova BiH ne postoje nikakve pisane informacije ili akti u kojima bi bili sadržani traženi odgovori. Postupak izbora direktora u Agenciji za javne nabavke BiH iz 2016. godine se dešavao u vrijeme mandata ranijeg ministra dr.sci Adila Osmanovića, te u tom pogledu iza navedenog ministra i njegovog postupanja na sjednici Vijeća ministara BiH sa predmetne sjednice u 2016. godini, na kojoj se raspravljalo o poništenju javnog oglasa, nije evidentiran pisani trag u arhivi ovog ministarstva”, stoji u odgovoru Ministarstva civilnih poslova BiH. 

Iz ovog ministarstva su nas uputili na institucije kojima smo se već obratili, pa je postalo jasno da nećemo saznati zašto je, konkretno, poništen javni oglas iz 2015. godine.

“SVE JE UNAPRIJED IZREŽIRANO I DOGOVORENO”

Kako je već navedeno, Đenan Salčin je na poziciju v.d. direktora Agencije za javne nabavke BiH postavljen početkom 2017. godine, a prethodno je na prijedlog SBB-a obnašao funkciju v.d. direktora Autocesta Federacije BiH.

Govoreći nedavno pred Privremenom istražnom komisijom Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH, Salčin je problematizirao aktuelni konkurs za direktora.


Salčin: Problem je način na koji je neko drugi zadovoljio kriterije

Prema njegovim riječima, na javni oglas prijavile su se tri osobe, a komisija je jednu prijavu odbacila kao neprihvatljivu.

“Znate kad imate dojam da je unaprijed sve izrežirano. Ja sam to napisao u žalbi. Na pismenom dijelu dobili smo četiri esejska pitanja, od čega dva nisu bila iz domena onoga što radi rukovodilac Agencije za javne nabavke. Ja sam radio dva i po sata i odgovorio na sva četiri pitanja. Drugi kandidat je radio 40-50 minuta i nije imao kod sebe ništa, a ja sam imao 10 kilograma dokumentacije. Ja sam mislio da čovjek neće ostvariti 20%. Ali, došli su rezultati. On je imao 94 od 100, ja sam imao 72 boda, a 75 je potrebno da se ide na usmeni. Nemam ja problem s tim da ja nisam položio, problem je način na koji je neko drugi zadovoljio kriterije, jer smatram da je to sve unaprijed izrežirano i dogovoreno”, rekao je Salčin, između ostalog, članovima komisije.

Osoba o kojoj govori Đenan Salčin je Kenan Vehabović, bivši sekretar Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH, SBB-ov kadar. Njegov izbor za direktora trebao bi se potvrditi na jednoj od narednih sjednica Vijeća ministara BiH.


Kenan Vehabović

Inače, izbor novog direktora Agencije za javne nabavke BiH dešava se u vrijeme kada se aktuelizirala priča o izmjenama Zakona o javnim nabavkama i njegovim usklađivanjem s evropskim direktivama, posebno nakon brojnih zloupotreba u vrijeme pandemije koronavirusa.

Tako je nedavno Klub DF-SD u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH uputio u proceduru novi prijedlog Zakona o javnim nabavkama. Njihov prijedlog je u najvećem dijelu identičan prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama kojeg je pripremila Radna grupa sačinjena od predstavnika svih relevantnih institucija BiH 2018. godine, a koji od tada stoji u ladicama.

(zurnal.info)