ZENIČKI MUFTILUK IZNAD PROPISA:Islamski centar važniji od nacionalnog spomenika BiH
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

ZENIČKI MUFTILUK IZNAD PROPISA: Islamski centar važniji od nacionalnog spomenika BiH

Zbog sumnje da gradnja Islamskog centra u Zenici predstavlja kršenje odredbi iz Odluke, Komisija za nacionalne spomenike BiH dva puta je zatražila od Federalne uprave za inspekcijske poslove da izvrši inspekcijski nadzor. Reakcije inspekcije nije bilo ni nakon dopisa 2021. ni 2022. godine, pa sve do današnjeg dana.

Islamski centar važniji od nacionalnog spomenika BiH
Islamski centar Zenica (foto: zurnal.info)

Izgradnja Islamskog centra u Zenici u završnoj je fazi, no još uvijek postoje dileme o legalnosti konačnog izgleda odnosno dimenzija objekta. Objekat se nalazi tik uz Sultan Ahmedovu džamiju i Medresu koji su 2007. godine proglašeni nacionalnim spomenikom BiH. Naredne godine počela je izgradnja Islamskog centa uz strogu kontrolu projektovanih dimenzija. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je čak tražila da se prvobitni projekat koriguje i smanji visina za 20 cm, jer ne smiju zaklanjati zaštićene objekte Sultan Ahmedove džamije i medrese. Tek nakon toga su slijedile urbanistička i dozvola za gradnju koju je izdalo Federalno ministarstvo prostornog uređenja, sa tačno određenim dimenzijama. No, izmjenama u gradnji zanemaren je taj uslov i objekat centra sada uveliko premašuje dozvoljene gabarite. Umjesto dva, sada ima tri sprata.

prvobitni idejni projekat sa propisanim dimenzijama

Prva faza izgradnje trajala je od maja 2008. do avgusta 2010. godine, kada je obustavljena zbog nedostatka sredstava. Radovi su nastavljeni od 2013. do 2019. godine. Finalizacija projekta je počela krajem 2020. godine ali po izmjenjenom projektu u smislu vertikalnih gabarita i fasade objekta, urađenom od strane nepoznatog projektanta, iako je na gradilišnoj tabli pisalo da je projektant "ADS " Sarajevo. Visina objekta sada premašuje visinu Sultan Ahmedove džamije, što nije dozvoljeno.

 Sultan Ahmedova džamija sada nije vidljiva sa tri strane

Ono što je poznato jeste da investitor, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini - Muftijstvo zeničko nema saglasnost projektanta glavnog projekta za izmjene projekta. Da se sve odvija bez zakonske procedure potvrdili su Žurnalu i iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

„Angažovan je neki novi projektant, taj projektant napravi neki novi projekat koji je potpuno promjenio stari i visinom se povećao pokrivanjem krova, spojio je dva objekta u jedinstveni objekat. Kompletan koncept objekta je promjenjen i oni su počeli raditi po tom izmjenjenom projketu. On nikada nije došao na izmjenu građevinske dozvole, na odobrenje Komisije, jednostavno su nastavili raditi po staroj građevinskoj dozvoli“, navodi za Žurnal član državne komisije Faruk Kapidžić, koji je igrom slučaja 2008. bio autor idejnog projekta.  

visina objekta Centra iznad dozvoljene - ne može biti viši od visine Sultan Ahmedove džamije

Zbog sumnje da gradnja centra predstavlja kršenje odredbi iz Odluke, Komisija za nacionalne spomenike BiH dva puta je zatražila od  Federalne uprave za inspekcijske poslove da izvrši inspekcijski nadzor. Reakcije inspekcije nije bilo ni nakon dopisa 2021. ni 2022. godine, pa sve do današnjeg dana.

jedan od dopis Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

Firma koja izvodi radove se ne nalazi u registru izvođača kojima je dato ovlaštenje od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, a i firme koja vrši nadzor nad izvođenjem radova također nema u registru projektanta kojima je dato ovlaštenje od strane istog ministarstva za obavljanje poslova stručnog nadzora“, zaključuju u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

znakovita šutnja iz Muftijstva zeničkog

Iz Muftijstva zeničkog ni nakon dvije sedmice nije bilo odgovora na Žurnalova pitanja o njihovom viđenju aktuelne situacije.

- Da li ste od autora glavnog projekta objekta Islamskog centra u Zenici tražili saglasnost za izmjenu projekta?

- Da li ste od Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH tražili saglasnost za izmjenu projekta?

- Da li ste shodno izmjenama projekta dobili novu građevinsku dozvolu od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja?

- Prvobitnim projektom Objekat A je bio spratnosti Po+P+2 uz uslov da ne prelazi visinu Sultan-Ahmedove džamije. Da li imate dozvole za izmjenu vertikalnih gabarita i fasade objekta odnosno usklađenost između Glavnog projekta, Rješenja o odobrenju građenja i izvedenih radova?

 

(zurnal.info)