MEMIĆ & BRAJLOVIĆ PROTIV ZAKONA:Inspekcija zabranila gradnju nelegalnog parkinga na Ilidži, a radovi nastavljeni
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

MEMIĆ & BRAJLOVIĆ PROTIV ZAKONA: Inspekcija zabranila gradnju nelegalnog parkinga na Ilidži, a radovi nastavljeni

Izgradnja parkinga u vodozaštitnoj zoni Ilidže nije zakonita, potvrdili su glavni Federalni vodni inspektor i građevinski inspektor Općine Ilidža. Naređena je obustava svih radova na parkingu, čiju je gradnju počeo vlasnik obližnjeg restorana Sejo Brajlović uz saglasnost načelnika Ilidže Senaida Memića

Inspekcija zabranila gradnju nelegalnog parkinga na Ilidži, a radovi nastavljeni

Samovolja načelnika Ilidže Senaida Memića koji je odobrio nelegalnu gradnju parkinga na obali rijeke Željeznice je trenutno zaustavljena. Žurnal je o ovom slučaju nedavno opširno pisao. U međuvremenu reagovala je inspekcija.

Kako saznajemo, općinski građevinski inspektor Amir Arnautović će u roku od sedam dana podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, ali i rješenje o vraćanju u prvobitno stanje obale rijeke Željeznice, što znači da Brajlović mora srušiti nelegalni parking. Pored toga, Općinski inspektor prema Zakonu o prostornom uređenju Kantona Sarajevo dužan je da podnese krivičnu prijavu protiv investitora i izvođača radova i iste kazni novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 maraka jer su radili bez odobrenja za građenja.

Federalni vodni inspektor Mirsad Smailagić u odgovoru na Žurnalov upit kaže da su investitori znali da na osnovu urbanističke saglasnosti Općine ne mogu graditi ništa na obali rijeke Željeznice.

-Služba za prostorno uređenje općine Ilidža izdala je saglasnost za izgradnju parkinga Općini Ilidža u kojoj jasno stoji da investitor na osnovu ovog rješenja ne može izvoditi nikakve radove dok ne pribavi odobrenje za građenje- kaže u odgovoru Smailagić.

Da bi dobili odobrenje za građenje neophodna je saglasnost Agencije za vodno područje rijeke Save. Odgovor iz agencije je jasan- na poplavnom području izričito su zabranjene sve aktivnosti koje mogu za vrijeme poplava imati štetan uticaj na vodu, vodno dobro i priobalno zemljište.

Međutim, to nije spriječilo načelnika Memića da dozvoli gradnju, ali ni Brajlovića da gradi. Za odluke općinskog inspektora ni načelnik ni poduzetnik ne mare- radovi ni dan nakon zabrane nisu zaustavljeni.

(zurnal.info)