Iznajmljivanje radne snage i mehanizacije:Firma Rudar za pet godina dobila poslove vrijedne 40 miliona KM
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Iznajmljivanje radne snage i mehanizacije: Firma Rudar za pet godina dobila poslove vrijedne 40 miliona KM

Kada je u pitanju iznjamljivanje privatnih rudara rudnici u sastavu Koncerna EPBiH nemaju problema sa nedostatkom novca. Ponovo kao i prethodnih godina izdvajaju milione maraka za firmu Rudar iz Tuzle jer osim ove firme niko drugi se ne prijavljuje na unosne tendere

Firma Rudar za pet godina dobila poslove vrijedne 40 miliona KM
epbih.ba

Sudeći po ugovorima koje rudnici u sastavu koncerna Elektroprivrede dodjeljuju firmi Rudar iz Tuzle, ova firma jedina je u BiH koja iznajmljuje rudare. Od 2015. godine firma Rudar iz Tuzle putem javnih nabavki dobila je poslove vrijedne više od 40 miliona maraka. U većini slučajeva to su ugovori sa rudnicima u sastavu Koncerna, a na skoro svakom tenderu bili su jedini ponuđači.

Kao i prethodnih, i ove godine firma Rudar dobila je nove poslove od Rudnika Kreka. Ponovo kao i prethodnih godina jedini ponuđač na tenderima  bila firma Rudar.

Direktor i Prokurista donose donose Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga Usluga rada trećih lica na izradi jamskih prostorija (850 m). Najpovoljniji ponuđač za javnu nabavku usluga - Usluga rada trećih lica na izradi jamskih prostorija (850 m) je „RUDAR" d.o.o. Tuzla, sa cijenom od 599.580,00 KM bez PDV-a, odnosno 701.508,60 KM sa PDV-om”, obavijestili su javnost početkom maja iz RMU Kreka.

Dva mjeseca ranije, firma Rudar, zajedno sa firmom Geoservis iz Živinica, od RMU Kreka dobila je ugovor za izradu “Elaborata o geomehaničkim ispitivanjima geološke građe podloge i tijela odlagališta u cilju utvrđivanja uslova za formiranje završne kosine osnovne etaže VO „Zapad“ Pogona Dubrave Rudnika uglja „Kreka“ d.o.o. Tuzla”.

Vrijednost tendera bila je 58.500 KM sa PDV-om.

Isti dan potpisan je ugovor  i za izradu elaborata "Geomehanički izvještaj sa proračunom stabilnosti radnih kosina radilišta i odlagališta Pogona „Šikulje“ Rudnika uglja „Kreka“ d.o.o. – Tuzla”. Vrijednost tendera identična 58.500 KM ka oi izabrani ponuđači čija je jedina ponuda dostavljena na tender.

Angažovanje privatnih rudara i iznajmljivanje mašina od prevarantskih firmiRudnici Kreka i Đurđevik po staroj naviciAngažovanje privatnih rudara i iznajmljivanje mašina od prevarantskih firmi

Krajem januara ova firma dobila je i tender za usluge rada trećih lica na izradi jamskih prostorija u 2023. godini od Rudnika Kreka.

Ponudu za javnu nabavku usluga - Usluge rada trećih lica na izradi jamskih prostorija u 2023. godini (872 m), dostavio je 1 (jedan) ponuđač „RUDAR" d.o.o. Tuzla u vrijednosti od 671.846,00 KM bez PDV-a i ista ispunjavaju sve kvalifikacione uslove iz tenderske dokumentacije”, navedeno je u odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

U avgustu prošle godine, od Rudnika Kreka za “usluge rada trećih lica na izradi jamskih prostorija (705 m)” dobili su pola miliona KM.  Samo mjesec dana ranije, dobili su ugovor vrijedan 3.299.786 KM od Elektroprivrede BiH za poslove “upravljanje transportnim sistemima uglja i održavanje čistoće postrojenja RJ DiPU.”

Osim RMU Kreka unosan posao dobili su i od RMU Đurđevik. U novembru prošle godine dobili su ugovor vrijedan 779.453 KM bez PDV-a za izradu jamskih prostorija uže pripreme, sa nabavkom i ugradnjom čelične lučne podgrade.

Rudnik Kreka troši milion maraka na iznajmljivanje rudara!Dok svoje radnike ucjenjuju ukidanjem naknadaRudnik Kreka troši milion maraka na iznajmljivanje rudara!

Na svim ovim tenderima bili su jedini ponuđač. Godinama unazad rudnici u sastavu Koncerna EPBiH izdvajaju milione maraka za ovu firmu koja obavlja redovne poslove rudnika. Godinama je opravdanje isto - nedostatak radne snage i mehanizacije.

Osim redovne saradnje sa rudnicima i Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona početkom godine dodijelilo Rudaru 30.000 KM grant sredstava.

(zurnal.info)