Za samo godinu dana:Elektroprivreda od privatnih rudnika kupila ugalj u vrijednosti od 170 miliona maraka
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Za samo godinu dana: Elektroprivreda od privatnih rudnika kupila ugalj u vrijednosti od 170 miliona maraka

Elektroprivreda BiH platit će više od 46 miliona maraka EFT Rudniku i Termoelektrani Stanari za nabavku 350.000 tona uglja lignita za potrebe Termoelektrane Tuzla. Sa ovim ugovorom ukupan iznos koji je Elektroprivreda BiH izdvojila ove godine za kupovinu uglja od privatnih rudnika prelazi 170 miliona maraka

Elektroprivreda od privatnih rudnika kupila ugalj u vrijednosti od 170 miliona maraka
EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić i predstavnici Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH Sinan Husić i Samostalnog sindikata rudara u FBiH Zijad Lačić potpisali su Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika. Prema tom ugovoru, rudarima će najniža neto satnica biti povećana za 11 posto.

"Svjestan sam da vođe, direktori, prokuristi svih rudnika u FBiH moraju dobro analizirati svoje stanje i do 2023. potpisati nove ugovore za isporuku uglja prema Elektroprivredi BiH ili drugim korisnicima kako bi ovih 11 posto povećanja, koje utiče na njihovo poslovanje mogli 'ispeglati' i dovesti u neko ravnotežno stanje", kazao je tom prilikom Džindić.

Dok se poslovanje rudnika u sklopu Koncerna ne “ispegla”, kako kaže Džindić, Elektroprivreda BiH izdvajat će milione maraka za kupovinu uglja od privatnih rudnika. Tako je samo tri dana nakon potpisavanja izmjena Kolektivnog ugovora za radnike rudnika Elektroprivreda potpisala ugovor sa EFT Rudnikom i Termoelektranom Stanari za nabavku 350 tona uglja lignita.

Za EFT RiTE Stanari 46 miliona maraka

Krajem oktobra ove godine Elektroprivreda BiH objavila je pregovarački postupak sa objavom obavještenja za nabavku 350.000 tona uglja asortimana Lignit za potrebe Termoelektrane Tuzla za period 01.12. do 30.06.2023. godine. Procijenjena vrijednost nabavke je 44.887.500 KM.

Otvaranje Zahtjeva za učešće (pretkvalifikacione dokumentacije) je održano dana 23.11.2022. godine, a zaprimljen je jedan Zahtjev za učešće, kandidata EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. Stanari. Navedeni kandidat je ispunio kvalifikacione uslove iz Poziva za učešće, te je Komisija za nabavku dala preporuku za nastavak pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja o nabavci i pristupanju drugoj fazi predmetnog postupka”, saopštili su iz Elektroprivrede.

Firme Vuka Hamovića zaradile milijardu maraka u BiHBlizak vlastima BiH, Kine i RusijeFirme Vuka Hamovića zaradile milijardu maraka u BiH

Početkom decembra Elektrprivreda BiH donijela je odluku o izboru EFT Rudnik i termoelektrana Stanari za najpovoljnijeg ponuđača iako je njihova cijena nadmašila procijenjenu vrijednost nabavke.

Na osnovu zaključka Uprave Društva koja je održana 2.12.2022. godine donešen je sljedeći Zaključak: Uprava Društva je saglasna da se izvrši nabavka 350.000 tona uglja asortimana lignite za potrebe TE Tuzla iz EFT RiTE Stanari po cijeni u iznosu od 46.644.500 KM bez PDV-a, primopredajni punkt TE Tuzla( sa prevozom), koja je u skladu sa konačnom ponudom EFT RiTE Stanari te da se okonča postupak nabvake donošenjem Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, dodjeljuje se ugovor ponuđaču EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari u ukupnom iznosu 46.644.500 KM za nabavku 350.000 tona uglja asortimana Lignit za potrebe TE Tuzla", naveli su iz Elektroprivrede BiH.

 

 

Iako su bili dužni poništiti tender jer je ponuda EFT RiTE Stanari premašila procijenjenu vrijednost nabavke iz Elektroprivrede BiH zanemarili su zakon pa su ovu odluku pravdali mišljenjem Agencije za javne nabavke iz aprila prošle godine.

 

 

Ako se ugovorni organ nađe u situaciji da su cijene svih primljenih, prihvatljivih ponuda znatno veće od budžeta ugovornog organa, odnosno od sredstava osiguranih za predmetnu nabavku, u pravilu je obavezan poništiti postupak nabavke. .. Međutim ovdje se postavlja pitanje šta znači “znatno veće cijene”? Naime to je vrlo relativan pojam, a u postupku javne nabavke odgovor zavisi od niza faktora. Ugovorni organ može prilagoditi svoj budžet i raspodijeliti dodatna sredstva za finansiranje ugovora, odnosno okvirnog sporazuma. Dakle, u situaciji kada cijena najniže ponude prekoračuje budžet postoje dva raspoloživa izbora da se poveća budžet i dodijeli ugovor, odnosno okvirni sporazum ili ukoliko je to nemoguće postupak se obavezno poništava” navedeno je u Mišljenju Agencije za javne nabavke.

Posljednjih mjeseci Elektroprivreda BiH potpisala je ugovore vrijedne stotine miliona maraka za nabavku uglja od privatnih firmi. Početkom novembra Elektroprivreda BiH za 105 miliona maraka nabavljala je ugalj od firme Lager iz Posušja.

EP BiH platiće firmi iz Posušja 105 miliona maraka za nabavku ugljaIako je Lager pod istragom USKOK-aEP BiH platiće firmi iz Posušja 105 miliona maraka za nabavku uglja

Tada je ponuda firme Lager, poput ponude EFT RiTE Stanari, premašila procijenjenu vrijednost nabavke. Nabavku 600.000 tona mrkog uglja sa prevozom za potrebe TE Tuzla i TE Kakanj Elektroprivreda procijenila je na oko 81 miliona maraka. Firma Lager tražila je 105 miliona. Sa istim obrazloženjem Elektroprivreda BiH potpisala je ugovor sa Lagerom u iznosu od 105 miliona maraka. Ranije ove godine, Elektroprivreda BiH platila je 20,2 miliona maraka za nabavku 150 hiljada tona uglja od Lagera. 

Sa ugovorom za EFT RiTE Stanari, Elektroprivreda BiH od početka godina izdvojila je više od 170 miliona maraka za kupovinu uglja od privatnih firmi EFT RiTE Stanari i Lager Posušje.

(zurnal.info)