Savez ratnih vojnih invalida SBK:Dobijali 15 hiljada KM poticaja, radnicima davali samo stotinu maraka!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Savez ratnih vojnih invalida SBK: Dobijali 15 hiljada KM poticaja, radnicima davali samo stotinu maraka!

Kako saznaje Žurnal, u toku je istraga Federalne uprave policije protiv firmi u vlasništvu Saveza ratnih vojnih invalida SBK zbog nezakonitog prisvajanja plata namijenjenih osobama sa invaliditetom

Dobijali 15 hiljada KM poticaja, radnicima davali samo stotinu maraka!
Ekrem Julardžija

Kako saznaje Žurnal, u toku je istraga Federalne uprave policije protiv firmi u vlasništvu Saveza ratnih vojnih invalida SBK zbog nezakonitog prisvajanja plata za osobe za invaliditetom.

Pod istragom je i predsjednik Saveza Ekrem Julardžija koji je donedavno bio i direktor jedne od firmi u vlasništvu Saveza. Firme u vlasništvu Saveza zapošljavale su osobe sa invaliditetom da bi mogle dobiti poticaje od federalnog Fonda za profesionalnu rehabilitaciju zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Zaposlenici su morali potpisati izjave da će  se dobrovoljno odreći većeg dijela plate za potrebe firme. Nakon isplate radnici su morali vraćati novac u firmu. Za svaku vraćenu platu dobijali su priznanice od firme.

Savez ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona osnivač je i vlasnik dvije firme Apel-promet iz Travnika i firme RVI Prevoz. Obje firme bave se zapošljavanjem osoba sa invaliditetom (OSI). Na osnovu toga firme redovno, svake godine, primaju poticaje od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Plate osobama sa invaliditetom 100 KM

Firma Apel promet zaposlila bi radnika, osobu sa invaliditetom, na osnovu čega je mogla aplicirati za poticaje Fonda. Od Fonda su za zapošljavanje jedne osobe dobijali i do 15.000 KM. Međutim radnicima su isplaćivali plate u iznosu od 100 KM.

Do 2017. godine, kako tvrde radnici, Apel promet je određenom broju radnika platu u iznosu od 100 KM isplaćivao “na ruke”. Od 2017. godine radnici su plate primali na račune u banci. Nakon isplate, po nalogu direktora, radnici su dizali platu sa računa i vraćali u firmu. Nakon predaje novca, u iznosima od 250 do 550 KM, radnici su od blagajnika u firmi primali potvrde da su novac vratili.
 
Radnici, osobe sa invaliditetom, nisu znali da firma, na osnovu njih, prima poticaje od Fonda. Ekrem Julardžija tvrdio je radnicima da sve obaveze, uključujući poreze i doprinose, plaća isključivo firma te da im ne može dati platu veću od 100 KM.

Žurnal je i ranije pisao o nepravilnostima oko dodjele poticaja firmi Apel promet. Ured za reviziju institucija FBiH u Finansijskom izvještaju Fonda za 2016. godinu upozorio je da je sredstva namijenjena zapošljavanju osoba sa invaliditetom ova firma trošila za nabavku voća i povrća, sprava za fitness klubove te materijala za suvenirnice.

Apel-Promet doo Travnik u 2016. godini odobreno je 116.866 maraka. Uvidom u izvještaje korisnika sredstava utvrđeno je da je isti određeni dio sredstava pravdao nabavkom robe, voća i povrća za prodavnicu. Navedeno pravno lice je po ugovorima o djelu angažovalo osobe da izvrše nabavku sprava za fitnes-klub u Travniku i nabavku repromaterijala za potrebe suvenirnice u Jajcu," naveli su revizori.

Bez obzira na nalaze revizora, firma Apel-Promet i narednih godina nastavila je dobivati poticaje od Fonda.

Mnogo ranije, na neregularnosti oko isplate poticaja ovoj firmi upozorila je Finansijska policija FBiH. U zapisniku Finansijske policije o finansijskom poslovanju Fonda od 2011. do 2015. godine navedeno je da je ova firma dobivala poticaje od Fonda iako nisu uvijek ispunjavali uslove za isplatu sredstava ali i da su nenamjenski trošili novac od poticaja.

Od  2016. godine Apel-Promet svake godine dobije oko 100 hiljada maraka poticaja za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Novac su dobili od  Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Pored ovih sredstava ova firma dobijala je novac i od Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva privrede Srednjo-bosanskog kantona.

To su sve nebuloze

Dugogodišnji direktor Saveza RVI SBK i donedavni direktor Apel - Prometa Ekrem Julardžija nedavno je imenovan za člana Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

U razgovoru za Žurnal tvrdi da je o istrazi saznao od novinara.

Niko me nije zvao, niti dolazio, nemam pojma o nikakvoj istrazi, kaže Julardžija.

Za navode  radnika o vraćanju plate kaže “to su sve nebuloze” jer su, tvrdi Julardžija, svi radnici prijavljeni i primaju punu platu.

(U narednim danima Žurnal će objavljivati dokumentaciju i iskaze prevarenih radnika.)

(zurnal.info)