SUKOB INTERESA BEZ SANKCIJA:Direktor, vijećnik, ministar - u jednom stranačkom dresu
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

SUKOB INTERESA BEZ SANKCIJA: Direktor, vijećnik, ministar - u jednom stranačkom dresu

Bez obzira na zakonske odredbe, direktori javnih preduzeća ostaju članovi upravljačkih struktura ili općinskih vijeća. CCI upozorava na dva takva slučaja, a Žurnal podsjeća na slučajeve o kojima smo pisali i čiji akteri ni na koji način nisu sankcionisani

Direktor, vijećnik, ministar - u jednom stranačkom dresu
 
 
Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH propisuje da izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici za vrijeme vršenja javne funkcije i šest mjeseci nakon prestanka vršenja te funkcije ne mogu biti članovi upravnih i nadzornih odbora, skupštine, menadžmenta, uprave, niti biti u svojstvu ovlaštenog lica u javnom preduzeću. Suprotno zakonskim odredbama, direktori javnih preduzeća ipak ostaju članovi upravljačkih struktura ili općinskih vijeća. 

Centri civilnih incijativa upozoravaju na dva takva slučaja i pozivaju na smjenu imenovanih kadrova. 
 
Almir Huskić (SDA) je v.d. direktora JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj. Huskić je predsjedavajući Općinskog vijeća Kladanj. CCI navodi i primjer Dževada Mujkića, direktora JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla, koji je istovremeno član izvršnog odbora OO SDA Lukavac.
 
- Prema Zakonu o javnim preduzećima u Federaciji BiH, članom 12. propisano je da u upravi javnih preduzeća ne mogu biti lica koja vrše funkciju u političkim strankama. Zbog kršenja navedenog člana Zakona, Dževad Mujkić ne može biti istovremeno i na poziciji direktora JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča Tuzla i član izvršnog odbora OO SDA Lukavac. CCI pozivaju na ostavku Almira Huskića sa pozicije v.d. direktora JP Šume Tuzlanskog kantona Kladanj i Dževada Mujkića sa pozicije direktora JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča Tuzla. 
 
CCI pozivaju i sve odgovorne, prvenstveno Nadzorni odbor JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj i Nadzorni odbor JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla da održe sjednice na kojima će smijeniti trenutne direktore zbog kršenja zakona. Dodatno, CCI poziva i Vladu Tuzlanskog kantona, kao većinskog vlasnika ovih preduzeća, da pokrenu pitanje odgovornosti zbog kršenja Zakona, te spriječe politizaciju svih javnih preduzeća i zaštite interese građana.
 
Bilo koje uplitanje političkih stranaka u rad javnih preduzeća štetno je ne samo po poslovanje javnih preduzeća, već po društvo u cjelini, upozoravaju. 
 
bibanovic-dzaferovic

Član Ureda za razmatranje žalbi E. Bibanović u šetnji sa stranačkim kolegama (prvi slijeva)
 
Ovoj listi CCI mogu se pridružiti (na osnovu drugih zakona) i slučajevi o kojima je Žurnal nedavno pisao, a čiji akteri ne snose nikakve posljedice zbog sukoba interesa u kojem se nalaze. 
 
Pisali smo nedavno o tome kako je direktor JKP Rad iz Ključa Šaban Koljić u isto vrijeme i općinski vijećnik ispred A-SDA. Osnivač JKP Rad je Općina Ključ u kojoj je Koljić i vijećnik. Nakon prihvatanja vijećničkog mandata Koljić nije podnio ostavku na poziciju direktora. 
Koljić je sada primljen u Ministarstvo unutrašnjih poslova USK-a, na čijem je čelu njegov stranački kolega Nermin Kljajić (A-SDA), nakon što ostali kandidati nisu ni pozvani na intervju.
 
Ministar Kljajić, a to mu dozvoljava Zakon o državnoj službi USK-a, odlučio je da je Koljić idealan kandidat za mjesto višeg referenta za izdavanje putnih isprava u MUP-u USK-a. Ostali kandidati dobili su tek pismenu odbijenicu. Jedan dio njih odbijenicu je dobio uz obrazloženje da su prekvalifikovani. 
 
Zakonske procedure krše se i u drugim tijelima. Ured za razmatranje žalbi BiH, koji bi trebao imati najviše standarde etičnosti, ima nove članove: neki od njih su članovi i pristalice političkih partija i to otvoreno pokazuju. 
 
U aprilu ove godine za nove članove Ureda imenovani su i federalni savjetnik Ervin Bibanović, inače bivši ministar u Vladi USK-a, potpredsjednik Gradskog odbora SDA Bihać i kandidat za vijećnika na prošlogodišnjim izborima u Bihaću. 
 
Imenovana je i Larisa Demirović, aktivna članica predizborne kampanje Demokratske fronte u Tuzli. 
 
Zakon o javnim nabavkama jasno precizira da članovi Ureda ne mogu obavljati ovakve paralelne aktivnosti:
 
- Funkcija članova URŽ-a nespojiva je sa bilo kojom drugom posrednom ili neposrednom, stalnom ili povremenom dužnosti, sa izuzetkom akademskih, naučnih ili publicističkih aktivnosti – stoji u zakonu. 
 
Članstvo u strankama, vijećima, upravnim i nadzornim odborima, savjetničke pozicije… daleko su od naučnih i publicističkih aktivnosti.
 
CCI upozorava da politizacija javnih preduzeća dovodi do toga da je njihovo poslovanje stranački orijentisano i ima za cilj ispunjavanje stranačkih težnji, umjesto djelovanja koje je u interesu svih građana.
 
(zurnal.info)