Oštećena Pedijatrijska klinika:Direktor Kliničkog centra sestri najbliže saradnice prodao stan u državnom vlasništvu
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Oštećena Pedijatrijska klinika: Direktor Kliničkog centra sestri najbliže saradnice prodao stan u državnom vlasništvu

Stan koji je Kliničkom centru UNSA ostavila preminula uposlenica prodat je sestri Muvedete Butmir-Čedić, nekada bliskoj saradnici generalnog direktora Farisa Gavrankapetanovića, danas direktorice Sebije Izetbegović. I to za duplo manju cijenu od prvobitno procijenjene

Direktor Kliničkog centra sestri najbliže saradnice prodao stan u državnom vlasništvu
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

Prvog oktobra 2010. godine u notarskom uredu u Sarajevu sklopljen je ugovor o prodaji stana u užoj jezgri Sarajeva u ulici Bakarevića 2 u naselju Bistrik. Stan od 82 kvadrata prodat je za povoljnih 105 hiljada KM – 1.280 KM po kvadratu. 

Dvije godine ranije cijena istog stana bila je oko 200 hiljada KM. U notarskom ugovoru precizno je navedeno kako postoje i režijska neizmirena dugovanja – prodavac pristaje da ih izmiri. U ugovoru se precizira i da prodavac nije pridonio uvjerenje poreske uprave kako bi se utvrdilo da nema neizmirenih poreskih obaveza. Kupac čak, navodi notar, nije tražio ni pribavljanje dokaza na ovu okolnost. A i zašto bi – kupac i prodavac dobro su se poznavali. 

Prodavac: Klinički centar univerziteta u Sarajevu, kojeg tada kao generalni direktor u prodaji državne imovine zastupa i ugovor potpisuje Faris Gavrankapetanović. Kupac: Mubera Abdičević, sestra Muvedete Butmir-Čedić, koja te godine u KCUS-u ima menadžerski ugovor kao direktorica Stručne nemedicinske discipline KCUS-a za koji je u 2010. godini primila ukupno 106 hiljada 224 konvertibilne marke. Zajedno sa svim porezima njen angažman te godine KCUS je koštao 170 hiljada 477 KM. Danas je najbliža saradnica generalne direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović.
Mubera Abdičević, sestra Muvedete Butmir-Čedić, i kupac stana na Bistriku, koji je prošle godine ponovo prodat, nije radila na KCUS-u.  

Stan namijenjen za kupovinu opreme Pedijatrijskoj klinici

Doktorica Munira Šeremet radila je na KCUS-u. Kada je umrla ostavila je testamentom svoj stan u ulici Bakarevića 2 KCUS-u, te uslovila da se proda a novac utroši za kupovinu opreme za Pedijatrijsku kliniku. Kako se stan od 2008. godine nije mogao prodati po tada utvrđenoj cijeni koja je bila blizu 200 hiljada KM, na dva javna poziva, Komisija za prodaju  stana KCUS-a putem neposredne prodaje prihvata ponudu Mubere Abdičević 2010. Kako je riječ o državnoj imovini, notar je upozorio prodavca i kupca da je potrebno mišljenje Pravobranilaštva KS:
- …. notar je upozorio na odredbe Zakona o pravobranilaštvu KS u dijelu koji se odnosi na prometnu vrijednost i način prodaje nekretnina u državnoj svojini.... pa su ugovarači insistirali na notarskoj obradi ove isprave na osnovu pridonesenih dokaza, prihvatajući moguće pravne posljedice – navodi se u ugovoru.

Kako je cijena stana snižena za skoro 100 hiljada KM od početne, notar je također upozorio da Pravobranilaštvo mora dati svoj sud o vrijednosti nekretnine, ali:
- ... su ugovarači odbili da pribavljaju izjašnjenje Pravobranilaštva na tu okolnost, insistirajući na obradi ove isprave i izjavljujući da je ovlašteni sudski vještak potvrdio umanjenje ranije utvrđene cijene i to za iznosu od 15 posto...
Dakle, po računici KCUS-a 15 posto od 200 hiljada iznosi – 100 hiljada. Prava sitnica za jednu Pedijatrijsku kliniku.

Dvije godine prije ove prodaje Pravobranilaštvo je iznijelo svoje mišljenje, dakle ne izjašnjenje 2010. o znatno umanjenoj vrijednosti, kako je za prodaju stana dovoljna saglasnost Ministarstva zdravstva KS i UO KCUS-a. Ali i upozorilo da naknada za otuđenje ne može biti ispod prometne vrijednosti nepokretnosti.

Da je doktorica Munira Šeremet znala da će vrijednost stana u dvije godine pod patronatom KCUS-a pasti za 100 hiljada dok se čekao “povoljan” kupac, igrom slučaja najbliži rod saradnice generalnog direktora, te se time umanjiti i novac za opremu za Pedijatrijsku kliniku, vjerovatno bi dvaput promislila o sadržaju svog testamenta.  

(zurnal.info)