Pao i Medicinski fakultet:Da li je Sebija Izetbegović preuzela zdravstvo u Kantonu Sarajevo?

Istražujemo

Pao i Medicinski fakultet: Da li je Sebija Izetbegović preuzela zdravstvo u Kantonu Sarajevo?

Sebija Izetbegović i njeni potpisnici izglasali su smjenu Almire Hadžović Džuvo sa mjesta dekana Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Da li je smjena legalna te da će li funkciju preuzeti novoizabrana vršiteljica dužnosti doktorica Amela Kulenović odlučit će Rektor

Da li je Sebija Izetbegović preuzela zdravstvo u Kantonu Sarajevo?


Nakon više pokušaja, na nelegalnoj vanrednoj sjednici Naučno nastavnog Vijeća, Sebija Izetbegović i oni koji je podržavaju izglasali su razriješenje dekanese Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Almire Hadžović Džuvo. Na taj način Izetbegovićka je u potpunosti uspostavila kontrolu nad zdravstvom u Kantonu Sarajevo. Ali, stvari nisu još u potpunosti gotove.

Ta odluka ide prema rektoru, a on će postupiti prema svom, vjerovatno kako je i uvijek do sada radio, a to je zakonski. Prema njegovom rješenju ja ću postupiti dalje, kako god bude, rekla je Hadžović-Džuvo.

Prema poslovniku NNV-a  sjednice zakazuje isključivo dekan, koji u ovom slučaju nije bio prisutan. 59 članova NNV-a zanemarilo je tu činjenicu i izglasalo smjenu dekanese.
Iako su to morali uraditi mnogo ranije, potpisnici su tek danas iznijeli razloge za smjenu dekanese Džuvo. Svi navedeni razlozi su vezani za period od prvog pokušaja sklanjanja sa funkcije dekana do danas.

Nepoštivanje normativnih akata Fakulteta od strane smijenjenog dekana, gospođe Hadžović – Džuvo, posebno Poslovnika o radu NNV-a Fakulteta. To je dramatično došlo do izražaja na sjednici Vijeća, održanoj 7.6.2017, kada su samovoljno odbijeni od strane smijenjenog Dekana svi zahtjevi za izmjenu dnevnog reda, kako oni u pisanoj formi, prethodno upućeni NNV-u prekoprotokola, tako i svi predloženi na samoj sjednici, a iza kojih je stajala dvotrećinska većina članova Vijeća, između ostalog navodi se u saopštenju potpisnika smjene.

Sve je sad u rukama Rektora fakulteta Rifata Škrijelja. On će odlučiti hoce li novoizabrana VD dekanesa prof. dr. Amela Kulenović uskoro preuzeti dužnost. Dekanesa Hadžović Džuvo pravdu će zatražiti sudskim putem, ali ako je suditi po sličnom slučaju „Izetbegović protiv ljekarske komore“ , Sebija Izetbegović uspjet će u svojoj namjeri da u potpunosti ovlada zdravstvom u Kantonu Sarajevo.

(zurnal.info)