NAKON PRESUDE SUDA BIH :Da li je osuđeni načelnik Kiseljaka ponovo prekršio zakon?
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

NAKON PRESUDE SUDA BIH : Da li je osuđeni načelnik Kiseljaka ponovo prekršio zakon?

Izgradnja nove zgrade doma zdravlja u Kiseljaku traje više od godinu dana. Ali presuda Suda Bosne i Hercegovine dovodi u pitanje zakonitost izbora kompanije Bar-Floor iz Kiseljaka koja izvodi radove, postupaka Općine Kiseljak i Ureda za razmatranje žalbi BiH

Da li je osuđeni načelnik Kiseljaka ponovo prekršio zakon?
Izgradnja novog doma zdravlja u Kiseljaku; FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

 

Godinu dana nakon što je u Kiseljaku položen kamen-temeljac za izgradnju novog doma zdravlja jedna presuda Suda Bosne i Hercegovine dovodi u pitanje zakonitost izbora kompanije Bar-Floor iz Kiseljaka koja izvodi radove, postupaka Općine Kiseljak i Ureda za razmatranje žalbi BiH, i posljedično - svega što je uslijedilo.

Pisali smo o tome kako je kompanija Bar-Floor iz Kiseljaka, čiji je vlasnik Valentino Barbić kupio slobodu za 34 hiljade KM, dobila posao izgradnje novog doma zdravlja. Bila je to odluka Općine Kiseljak na čijem je čelu također osuđeni načelnik Mladen Mišurić Ramljak. Svoj dio kolača dobio je i ministar u Vladi Srednjobosdanskog kantona Zoran Marković posredstvom privatnih kompanija 3N-Kuća i Perkon Energija.

Iako je gradnja nove zgrade uveliko u toku, sada će Ured za razmatranje žalbi morati da revidira svoje odluke.

 

Na izbor kompanije Bar-Floor za izgradnju novog doma zdravlja žalila se grupa ponuđača – Konzorcij Almy Zenica i Tehnika d.o.o. Kiseljak. Ured za razmatranje žalbi odbio je njihov prigovor pa je cijeli slučaj završio pred Sudom BiH. Ponuđači su tužili Ured zbog odbijanja žalbe i Sud BiH je devetog decembra prošle godine presudio u njihovu korist.
Tužba je uvažena, predmet vraćen na ponovno rješavanje Uredu.

Konzorcij ponuđača žalbu na izbor Bar-Floora uložio je iz niza razloga: jer nije bila upisana jedinična cijena, garancija za ozbiljnost ponude je bila numerisana, broj uposlenika izabranog ponuđača bio je manji od propisanog tenderskom dokumentacijom, Bar-Floor nema uposleno ni angažovano stručno lice inženjera građevinarstva ili arhitekture sa tri godine iskustva i položenim stručnim ispitom.

Sud je odbacio dio prigovora – onaj koji se odnosi na numerisanje bankovne garancije i prigovor da je nezakonito traženje da se prevedu katalozi.
Konstatovao je da nisu navedene jedinične cijene, što je jako bitno za transparentnost postupka javne nabavke. Sud obrazlaže i da Bar-Floor nije dokazao da je imao potrebni broj zaposlenih koji je tražen u tenderu, te pobija obrazloženja Ureda za žalbe koji je odbio ove navode tužitelja.

 
U tenderskoj dokumentaciji traženo je da izvođač radova mora imati na raspolaganju u radnom odnosu ili angažovanog inžinjera građevinarstva ili arhitekture. Bar-Floor je kao dio dokumentacije umjesto toga dostavio izjavu da će angažovati inžinjera. Općina Kiseljak to je prihvatila. Ured za razmatranje žalbi također nije smatrao spornim i odbio je ovaj prigovor žalitelja.
Ali je Sud BiH presudio drugačije:
- Tenderskom dokumentacijom je traženo da ponuđač već ima angažovano lice a ne da će tek angažovati isto.

Sud je odbio rješenje Ureda i vratio na ponovno odlučivanje jer ne sadrži sve što je potrebno po Zakonu o upravnom postupku:
- I to: izvedene dokaze i utvrđeno činjenično stanje, razloge koji su bili odlučujući pri ocjeni dokaza, razloge zbog kojih nije uvažen koji od zahtjeva stranaka, razloge koji s obzirom na utvrđeno činjenično stanje upućuju na onakvo rješenje kako je dato u dispozitivu i pravne propise na osnovu kojih je riješena upravna stvar.

Ovaj put, dakle, Ured je prema procjeni Suda BiH napravio grešku. Ali izgradnja doma zdravlja traje više od godinu dana i sada se postavlja pitanje odgovornosti i posljedica ukoliko žalba ponuđača na kraju ipak bude osnovana.
 

Valentino Barbić je bh. biznismen kojeg je Sud Bosne i Hercegovine u septembru 2019. osudio na jednogodišnju kaznu zatvora i novčanu kaznu od 60 hiljada KM. Nakon što je priznao krivicu, proglašen je krivim za krivično djelo organizovani kriminal, poresku utaju ili prevaru, zloupotrebu osiguranja, obmanu pri dobijanju kredita, prevaru, krivotvorenje isprave i lažno prijavljivanje.

Barbić nije odležao zatvorsku kaznu. U decembru 2019., navode iz Suda BiH za Žurnal, izrečena kazna zamijenjena je novčanom. Sloboda je Barbića koštala tačno 34.100 KM. Uz to je platio i izrečenu novčanu kaznu od 60 hiljada KM. Pola godine kasnije dobija posao vrijedan više od tri miliona KM.  

Mladen Mišurić-Ramljak osuđen je 2017. za zloupotrebu službenog položaja i krivotvorenje isprave. Kantonalni sud u Sarajevu kaznio ga je uslovno sa godinu dana zatvora, uz obavezu da dvije godine ne počini novo krivično djelo.


Žurnal je nedavno pisao o izboru novih članova Ureda za razmatranje žalbi i nezakonitostima koje su ovaj izbor pratila. Uprkos tome, ova imenovanja prošla su bez ikakvih problema u Domu naroda Parlamenta BiH.

(zurnal.info)