Afera Respiratori:Da li je Informacija Vlade FBIH lažirana kako bi se spasili optuženi za nabavku respiratora?
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Afera Respiratori: Da li je Informacija Vlade FBIH lažirana kako bi se spasili optuženi za nabavku respiratora?

Postoje sumnje da je rečenica “Dana 03.04. zaključen je ugovor o kupovini 100 respiratora” naknadno ubačena i to treći dan nakon otkrivanja Afere Respiratori. Ukoliko je dopisana onda se radi o lažiranju i svjesnom spašavanju onih koji su učestvovali u nabavci 100 kineskih respiratora plaćenih 10,5 miliona KM.

Da li je Informacija Vlade FBIH lažirana kako bi se spasili optuženi za nabavku respiratora?
Fadil Novalić

 

Na prethodnim ročištima premijeru FBiH Fadilu Novaliću i suoptuženima u aferi „Respiratori“ otvoreno je novo pitanje – da li je promijenjena Informacija koju je Vlada FBiH usvojila 9. aprila i to nakon objave na e- portalu Vlade FBiH i ukoliko jeste ko je to uradio?

Radi se o Informaciji Federalnog štaba Civilne zaštite o aktivnostima koje su sproveli na suzbijanju i ublažavanju posljedica uticaja globalne pandemije koronavirusa u FBiH za period od 23. marta do 3. aprila, a koja je razmatrana i primljena k znanju na sjednici Vlade FBiH 9. aprila.

U Informaciji, koju je Tužilaštvo BiH tražilo i zvanično dobilo od ovlaštene osobe iz Vlade FBiH, na 8. strani, stoji rečenica: “Dana 03.04. zaključen je ugovor o kupovini 100 respiratora”.

Tužilaštvo je ovu Informaciju prezentiralo tokom ulaganja materijalnih dokaza.

Međutim, odbrana optužene federalne ministrice Jelke Milićević, ali i nekoliko saslušanih svjedoka Tužilaštva BiH, uglavnom članova Kriznog štaba, tvrde da u materijalu koji su oni zaprimili za tu sjednicu, u izvještaju FUCZ nije bilo ove rečenice o kupovini sto respiratora. 

Advokatica Senka Nožica je na ročištu 19. maja naglasila da je "činjenica da je 6. aprila dostavljena informacija drugačijeg sadržaja uz poziv na sjednicu", te da će dokaze o tome naknadno prezentirati i objasniti kako je došlo do zamjene.

Svjedok Tužilaštva BiH Tončo Bavrka, direktor Federalne direkcije za robne rezerve i član Federalnog kriznog štaba na ročištu krajem augusta, kazao je da u primjeru informacije koju je on dobio, ali i ostali članovi Kriznog štaba, nije bilo ove rečenice o čemu je on obavijestio Tužilaštvo BiH 29. jula ove godine. 

 

 

Žurnal je došao u posjed Informacije u kojoj se nalazi sporna rečenica: „Dana 03.04. zaključen je ugovor o kupovini 100 respiratora“ i saznajemo da je ona dodatno ubačena nekoliko dana nakon što je postavljena na e-portal Vlade FBiH, preciznije 30. aprila 2020. godine. Dakle, tri dana nakon što je otkrivena afera o respiratorima. 

Ova rečenica je izuzetno važna zato što se na njoj zasniva dio optužnice Tužilaštva BiH. Ukoliko je ova rečenica bila u materijalima koji su dostavljeni prije sjednice Vlade FBiH onda to znači da su oni morali znati za ugovor o nabavxi resporatora. S druge strane, ukoliko je tačno da je ova rečenica dopisana onda se radi o lažiranju i svjesnom spašavanju onih koji  su učestvovali u nabavci 100 kineskih respiratora plaćenih 10,5 miliona KM.

 

FALSIFIKATOR JE POZNAT

 

Informaciju je, saznajemo, dopisala osoba iz Vlade FBiH, a naš dobro upućen izvor tvrdi da je poznato i ko, jer na e-portalu ostaje sve zabilježeno. 

Zbog svega navedenog i čudi svjedočenje sekretarke Vlade FBiH Edite Kalajdžić koja je izjavila da se „jednom postavljen materijal na e-portal Vlade FBiH više ne može ispravljati, osim da to može uraditi predlagač koji uz to mora napisati i obrazloženje koja je u tom slučaju vidljivo“.  

„Ne ostavljam nikakvu mogućnost da je do toga došlo“, kazala je Kalajdžić, koja je saslušavana na dva ročišta održana u oktobru.  

Kalajdžić je, također, objasnila da predlagači svih tačaka dnevnog reda o kojima će se raspravljati na sjednici Vlade FBiH dostavljaju materijale Sekretarijatu, koji ih dalje postavlja na e-portal Vlade BiH. Ovaj portal je, inače, dostupan za oko 80 osoba iz Vlade.

Iz Tužilaštva BiH su ranije rekli da se radi o aktu koji su oni dobili službenim putem od Vlade FBiH, tako da nije bilo razloga da sumnjaju u njegovu autentičnost.  

No, nakon tvrdnji odbrane, ali i izjave pojedinih svjedoka, saznajemo da je Tužilaštvo BiH počelo detaljnije ispitivati da li je i ako jeste ko je dopisao spornu rečenicu, na kojoj se i bazira dio optužnice.

(zurnal.info)