Nedjeljni komentar Đoke Ninkovića:Blokada uma
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Galerija Žurnal

Nedjeljni komentar Đoke Ninkovića: Blokada uma

Blokada uma
Đoko Ninković

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 

(zurnal.info)