Strelovita karijera profesorice Izetbegović:Asistentica sa sedmicom, specijalista po kratkom postupku

Istražujemo

Strelovita karijera profesorice Izetbegović: Asistentica sa sedmicom, specijalista po kratkom postupku

Profesorica Sebija Izetbegović postala je asistentica iako je imala ocjenu nižu od osam, a specijalizaciju je završila za osamnaest mjeseci iako po zakonu ona traje najmanje četiri godine

Asistentica sa sedmicom, specijalista po kratkom postupku

Period studiranja: 1978 -1988. Godina diplomiranja: 1989. Prosjek ocjena: 7,38.

Ovo su studentske ocjene Sebije izetbegović, prve dame u Bošnjaka, kako je tituliraju vjerni SDA kadrovi, koja se u to vrijeme izjašnjavala kao Jugoslovenka. U nedavnom govoru pred članicama SDA hvalila se da 35 godina s ponosom nosi prezime Izetbegović.  I kad joj je svekar bio u zatvoru kao mladomusliman, ona je, kaže, s ponosom nosila prezime Izetbegović...

„Moje prezime je 35 godina Izetbegović. Nije za to prezime vezano sve što je ugodno. Ali ga ja s ponosom nosim“, kazala je gospođa Izetbegović, zaboravljajući da istakne koje je sve privilegije dobila zahvaljujući prezimenu koje nosi.

„Ja sam doktorica. Profesor sam redovni na Medicinskom fakultetu“, hvali se tri decenije poslije „prof. dr. med. sci. gen. dir. KCUS-a“ Sebija Izetbegović.     

Naučna karijera ponosne gospođe Izetbegović očit je dokaz društvene privilegije koju je imala u demokratskoj BiH.

 

U njenoj službenoj biografiji, navedeno je da je od 3. oktobra 1996. godine do 10. oktobra 1998. godine obavljala poslove asistenta na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Prema članu 238 tada važećeg Statuta Medicinskog fakulteta, za asistenta je „mogao biti izabran kandidat koji ima odgovarajuću školsku spremu sa prosječnom ocjenom najmanje 8 /osam/ iz cijelog studija".

U dokumentu, čiji je faksimil objavljen u časopisu Doktor koji izdaje Ljekarska komora Kantona Sarajevu, navedeno je da je prosječna ocjena Sebije Izetbegović tokom studija bila 7,38. Sebija Izetbegović, dakle, nije ispunjavala osnovne uslove, propisane i tadašnjim ali i današnjim aktima Univerziteta u Sarajevu, da bi postala asistent na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Što je, u suštini, početak njene akademske karijere tokom koje je „dogurala“ do „redovnog profesora“.

Međutim, nije samo njeno asistentsko zvanje sporno. U istoj biografiji navedeno je da je gospođa Izetbegović specijalizirala ginekologiju i akušerstvo. Specijalizacija je, prema biografiji, trajala od 18. 8. 1994. godine do 7. 2. 1996. godine. Osamnaest mjeseci trebalo je gospođi Izetbegović sa postane specijalista ginekologije i akušerstva.

Prema tada važećim propisima, specijalizacija u oblasti ginekologije i akušerstva mogla je trajati najmanje četiri godine. Prema važećim aktima Federalnog ministarstva zdravstva, za specijalizaciju u oblasti ginekologije potebno je najmanje 5 godina. Kako saznaje Žurnal, ponosna gospođa Izetbegović tvrdi da je specijalizaciju započela u Zagrebu 1992. godine.

Međutim, sve i da je na vrijeme počela specijalizaciju, mnogo je nejasnoća. U stavu 1, člana16. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama koji je objavljen na web stranici Federalnog minitarsta zdravstva navedeno da „specijalizant, odnosno subspecijalizant provodi program specijalizacije, u pravilu, bez prekida“.

 

Ukoliko je direktorica Izerbegović započela specijalizaciju na vrijeme, to bi značilo da je sa specijalističkim programom morala započeti najkasnije u januaru 1992. godine. S obzirom na to da je, prema biografiji, tek u septembru 1992. godine odselila u Zagreb, specijalizaciju je morala započeti u Sarajevu. No, ukoliko je specijalizaciju započela u Sarajevu, onda joj dvije godine u Zagrebu nisu mogle biti uračunate u specijalistički staž, jer je i u tadašnjim pravilnicima postojala odredba identična današnjoj – „specijalistički program provodi se bez prekida“.  

No, unatoč svim nelogičnostima, gospođa Izetbegović je danas specijalista ginekologije i akušerstva, te redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Pritome je najmoćnija osoba u, kako kaže, „stožernoj stranci BiH i Bošnjaka“. A da ne nosi  teret prezimena Izetbegović, te da se u odnosu na nju provode propisi koji važe za sve – Sebija Izetbegović bi danas bila ljekar opće prakse.

(zurnal.info)