Ubijanje Zakona o zaštiti životinja:Aktivisti tvrde da se sarajevski psi ubijaju u nelegalnim skloništima!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Ubijanje Zakona o zaštiti životinja: Aktivisti tvrde da se sarajevski psi ubijaju u nelegalnim skloništima!

Vlada Kantona Sarajevo 30.06 ove godine donijela je zaključak o uklanjanju pasa bez nadzora vlasnika i pasa lutalica, a u cilju zaštite bezbjednosti građana. Aktivisti ukazuju na brojne nepravilnosti u ovom slučaju

Aktivisti tvrde da se sarajevski psi ubijaju u nelegalnim skloništima!
FOTO: Adi Kebo

"Psi se hvataju na ulici i smještaju u mnoga nelegalna skloništa gdje se ubijaju, a za to vrijeme osobe bliske kantonalnim vlastima za ubijene pse fakturišu veterinarske usluge, hranu, lijekove,prevoz, smještaj... Na taj način se izvlači budžetski novac", za Žurnal tvrdi aktivistica Dalida Kozlić.

Ove tvrdnje Kozlić je iznijela i  u krivičnoj prijavi koju je podnijela državnom Tužiteljstvu. U prijavi se između ostalog navodi  da je od dana otvaranja skloništa za napuštene životinje u Prači, firma “Murai komerc” d. o. o. Vogošća fakturirala hranu, veterinarske usluge, usluge DDD, smještaj, hvatanje i obilježavanje pasa, itd., ali da ništa od navedenog se nije primjenjivalo u navedenom skloništu.

"Psi su ubijani ili su umirali u mukama dok budžetski novac usmjeren za zbrinjavanje napuštenih životinja nikada nije namjenski utrošen. Troškove veterinarskih usluga su fakturisane direktno od strane “Murai- komerc – a” d. o. o. Vogošća, što je suprotno pozitivnim zakonskim propisima. Veterinarsku obradu mogu samo obavljati i fakturisati veterinarske stanice. Također, “Murai- komerc” d. o. o. je protivno zakonskim propisima nabavljao veterinarske lijekove i sredstva za eutanaziju, koja ne smiju biti kupovana od strane privrednog društva koje nije registrovano za vršenje veterinarskih usluga, niti veterinarski lijekovi i sredstva za eutanaziju mogu biti upotrebljavani i skladišteni u skloništima za napuštene životinje, ukoliko isto nema registrovanu veterinarsku stanicu.", piše u prijavi Dalide Kozlić.

S druge strane, predstavnici "Murai Komerca", inače vlasnika azila, predočili su nam dokumente kojima opovrgavaju ove navode. Prema dokumentaciji, koju je potpisao direktor Veterinarske stanice u Sarajevu Almir Džanković, veterinarske usluge za 290 pasa u Prači uradila je veterinarska stanica. Također, veterinarske lijekove i sredstva za eutanaziju, tvrde, nabavljao je ovlašteni veterinar zaposlen u Azilu.


Da li postoji istraga po ovoj prijavi i da li je predmet eventualno spušten na niži nivo nismo mogli dobiti odgovor jer je državno Tužiteljstvo na kolektivnom godišnjem odmoru.

NEADEKVATAN SMJEŠTAJ?

Dok je državno tužilaštvo na kolektivnom kupanju premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković bavi se izbornom kampanjom. Njegova Vlada zanemarila je Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja i donijela zaključak o uklanjanju pasa lutalica. Donošenjem ovakvog zaključka Vlada je prekršila odredbe navedenog državnog zakona. Član. 27 Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja zahtijeva da se napuštenim i izgubljenim životinjama osigura adekvatan smještaj i veterinarsko-zdravstvena pomoć. Smještaj i zdravstvena pomoć nije osigurana. Počelo se sa uklanjanjem pasa a premijer obećava:

"Raspisali smo tender ovih dana za kupovinu tranzitnog prihvatilišta koje će biti trajno rješenje za one koji žele da udome psa i za rješavanje ovih koji su oboljeli."

Prema mišljenju mnogih udruženja građana  postojeća skloništa su pretrpana, neuslovna i liče na koncentracione logore.

Od 2009. godine i donošenja Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja pa onda i 2 podzakonska akta jedini registrovani azil je Prača koja se nalazi izvan Kantona Sarajevo. Međutim, ni Prača u potpunosti ne ispunjava pravilnik o uslovima koja moraju imati skloništa za ugrožene životinje.

"Prača nije napravljena po podzakonskim aktima, nema krovove, odvode, kontrapadovi su u boxovima, nema karanten, septička jama ne radi. Znači mi stavljamo pse u garaže koje ne možemo dezinficirati i širi se zaraza", za Žurnal kaže aktivistica Amela Turalić.

postupanje prema psima u Prači

"Ne dozvoljava se nikakva transparentnost u postupanju sa psima koji su pokupljeni s ulica. Zašto svaki put prije izbora i prije zime se priča o psima,zašto se skupljaju politički poeni na njima", pita se građanka Jasna Hadžimehmedović Bekrić

BEZ DOZVOLE ZA RAD?

Jedno od preduzeća čiji hvatači hvataju pse na sarajevskim ulicama je i javno preduzeće “Lokom” d.o.o. Sarajevo u vlasništvu Općine Novi Grad. U 2013. godini u ovom preduzeću počeo je s radom “higijenski servis”. U FBiH ne postoji šifra djelatnosti za higijenski servis, a što pokazuje i aktuelni izvod iz sudskog registra za J. P. „Lokom“ gdje se jasno vidi da J. P. „Lokom“ nije registrovano za vršenje djelatnosti higijenskog servisa.

S obzirom na to da J. P. „Lokom“ nije registrovano za vršenje djelatnosti higijenskog servisa, upitno je da li budžetska sredstva idu za plaćanje fiktivne djelatnosti, odnosno da li se radi o krivičnom djelu pronevjera u službi i zloupotreba položaja.

U prijavi Kantonalnom Tužiteljstvu Sarajevo u kojoj je Dalida Kozlić prijavila mnoge fizičke i pravne osobe nalazi se i preduzeće Lokom. Kozlić prijavljuje niz krivičnih djela među kojima su i pranje novca, iznuda, mučenje i ubijanje životinja, zločinačka organizacija, protuzakonita naplata i isplata. Na upit Žurnala Kantonalno Tužiteljstvo odgovara:

"Obavještavamo Vas da se navedeni predmeti nalaze u fazi provjera navoda iz prijave.  Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo intenzivno vrši provjere navoda iz istih, prikuplja finansijsku dokumentaciju, te saslušava svjedoke, a sve s ciljem  utvrđivanja eventualnog počinjenja krivičnog djela ili odgovornosti."

PITANJA BEZ ODGOVORA

Svi se slažu da psi ne bi smjeli biti na ulici, međutim sporan ostaje način njihovog uklanjanja, kao i mnoga druga pitanja koja za sada ostaju bez odgovora. Čime će Vlada kantona dokazati da se ubijaju samo psi čiju eutanaziju nalaže Zakon? Čime se dokazuje agresivnost pasa? Gdje će se smjestiti psi koji ne spadaju u kategorije koje treba eutanazirati? Da li će se masovnim ubijanjem više hiljada pasa riješti problem?

Na pitanje da li se psi lutalice spominju uvijek pred događaje poput Sarajevo film Festivala i u predizborno vrijeme odgovor je jasan.

(zurnal.info)