Aboliranje korumpiranih političara:Ako nema mita, nema ni trgovine uticajem!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Aboliranje korumpiranih političara: Ako nema mita, nema ni trgovine uticajem!

SDA podržala Kukićev zakon. SDP podržao zakon kojim se oslobađaju kadrovi SDA. Radončić nema ništa protiv kriminalaca iz SDA. A HDZ-u nema ništa sporno što je u ovom slučaju podržan „bošnjački“ prijedlog zakona

Ako nema mita, nema ni trgovine uticajem!
Foto: oslobodjenje.ba

U predmetu „Bosna“ pred Tužiteljstvom Kantona Sarajevo za krivično djelo trgovinu uticajem po članu 382, stav 2 optuženi su federalni parlamentarci Amir Zukić (SDA), Mirsad Kukić (PDA), te državni zastupnik Asim Sarajlić(SDA)

„Ko posreduje, koristeći svoj službeni ili društveni ili uticajni položaj ili drugi status, da službena ili odgovorna osoba u institucijama u Federaciji ili strana službena osoba ili arbitar ili sudija porotnik izvrši ili ne izvrši službenu ili drugu radnju, bit će kažnjen kaznom zatvora u trajanju od jedne do osam godina “, piše u još važećem stavu 2 člana 382 krivičnog zakona.

Promjenom stava 2 ovog člana krivičnog zakona Mirsad Kukić i Asim Sarajlić postaju slobodni ljudi! 

Za Sarajlićevog stranačkog kolegu Amira Zukića to znači da će krivično djelo za koje je optužen, po članu 382 stav 2,  biti izbrisano iz optužnice u kojoj je optužen i za udruživanje radi činjenja krivičnih djela, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, protivzakonito posredovanje, te za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije. 

Prva saradnica Mirsada Kukića, inače federalna zastupnica Elzina Pirić, predložila je izmjene ovoga člana Krivičnog zakona BiH.

Nakon tih izmjena političari u Federaciji mogu neometano da posreduju, utiču, i „završavaju“ sve poslove u kojima mogu iskoristiti svoj uticaj, bez straha od krivičnog gonjenja. Sve je postignuto na način da je u novom prijedlogu, za počinjenje krivičnog djela - trgovina uticajem uvedeno "nužno primanje mita". Ako nema mita - nema ni trgovine uticajem!

„Tko zahtijeva ili primi mito, ili prihvati ponudu ili obećanje mita za sebe ili drugoga da iskorištavanjem svog službenog ili društvenog položaja ili utjecaja posreduje da se obavi službena radnja koja se ne bi smjela obaviti, ili da se ne obavi službena radnja koja bi se morala obaviti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina“, piše u novom prijedlogu zakona.

“Mislim da sam ja možda i bio prisutan“, rekao je Elvir Karajbić, predsjednik Kluba zastupnika SDP-a u Parlamentu BiH, govoreći o trenutku glasanja o izmjenama krivičnog zakona na sjednici Parlamenta. Nakon što nije ustanovio svoju prisutnost ili neprisutnost Karajbić je rekao: 

„Zakon je identičan kao Krivični zakon Republike Hrvatske. Ono što je prezentirano od predlagača jeste da je to prepisana odredba iz hrvatskog zakona koja je u skladu sa EU zakonodavstvom da mora postojati dar da bi trgovina uticajem bila krivično djelo“. 

SDP-ovac Elvir Karajbić ne govori istinu!

Kazneni zakon RH, članak 295. Trgovanje utjecajem kaže:

Tko iskorištavanjem svoga službenog ili društvenog položaja ili utjecaja posreduje da se obavi službena ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina“.

Dakle, riječi „Dar“ ili „Mito“ nigdje se ne spominju! Sasvim je jasno da prijedlog izmjena krivičnog zakona Federacije BiH nije usklađen sa EU zakonodavstvom, te da je napravljen isključivo za aboliranje federalnih funkcionera od krivičnih gonjenja.

(zurnal.info)