Pravna država

Predsjednica Suda u Zvorniku pisala VSTV-u: Pripadnici MUP-a RS vršili pritisak u predmetu Alumina

Piše: A.A.

Policajci bez sudskog naloga tražili uvid u predmet. Dokumentacija kopirana u odsustvu predsjednice Suda. Čelnici Alumine vršili pritisak na Sud.

Službenici MUP-a Republike Srpske vršili su pritisak na postupajuće sudije u predmetu Alumina Zvornik, piše u pismu koje je članovima VSTV-a uputila Slavica Tadić, predsjednica Osnovnog suda Zvornik.

Podsjećamo, sredinom aprila Osnovni sud u Zvorniku donio je Rješenje o izvršenju kojim je, praktično, blokirao račun zvorničke kompanije Alumina u korist  DOO „Pavgord“ Foča, preduzeća koje je otkupilo potraživanja litvanske UKIO banke od Fabrike glinice Bira čija je kćerka firma kompanija „Alumina“.

U pitanju je, naime, potraživanje od 155 miliona maraka. Upravo nakon te blokade računa, odnosno donošenja Rješenja o izvršenju u korist Pavgorda, a protiv Alumine, čelnici RS-a vršili su pritisak na postupajuće sudije, ali i na samu predsjednicu Osnovnog suda u Zvorniku.
    

„Dana 12. 4. 2017.godine (istog dana kada je napisano Rješenje o izvršenju), u Osnovni sud Zvornik došli su službenici MUP-a RS, Uprave kriminalističke policije Banja  Luka, i to Dejan Dukić, viši inspektor, Jovo Rožić, samostalni inspektor, i Milan Babić koji su tražili razgovor sa predsjednicom Suda. Obavještavam vas da sam navedene inspektore primila na razgovor, te da su me isti upoznali da imaju anonimnu prijavu za nezakonito postupanje u predmetu ovog Suda, te bi trebali da izvrše uvid u taj predmet i kopiraju određenu dokumentaciju. Kako nisu imali naredbu ni Tužilaštva niti Suda, niti bilo kakav dokaz da su zainteresovane strane u postupku, obavijestila sam ih da da je potrebno da mi dostave naredbe, te da uz istu mogu izvršiti uvid i kopiranje dokumentacije koja im je potrebna“, navela je sutkinja Tadić u svom pismu VSTV-u koje je u posjedu Žurnala.

 

Međutim, četiri dana kasnije, navedeni inspektori došli su ponovo u Osnovni sud u Zvorniku, te su priložili zahtjev MUP-a RS-a u kojem je navedeno da postupaju po naredbi Republičkog javnog tužilaštva RS, te da traže uvid i kopiranje dokumentacije iz predmeta Alumina, odnosno – Pavgord.

„Postupajući po ovom zahtjevu, sekretar Suda je u mom odsustvu a uz saglasnost postupajuće sutkinje u izvršnom predmetu, dozvolio da se iz predmeta izuzme odeđena dokumentacija“, navela je predsjednica Suda Slavica Tadić.

Nadalje, ona u svom dopisu ističe da se Osnovni sud u Zvorniku našao pod velikim pritiskom zbog blokade računa Alumini.

„Vrše se konstantni pritisci od strane Alumina Zvornik da se izvrši deblokada računa i to,između ostalog, tako što se prijeti prijavama protiv sudije zbog postupanja u navedenom predmetu, kako krivičnim prijavama, tako i prijaavama disciplinskom tužiocu kao i protiv predsjednice Suda, ukoliko hitno ne naredim deblokadu računa“, izvijestila je VSTV sutkinja Tadić.

Ono što je interesantno u cijelog priči je sudsko postupanje na drugom kraju RS. Naime, istoga dana kada je Sud u Zvorniku prihvatao Pvgordov zahtjev za blokadu računa Alumine, Okružni privredni sud u Banja Luci donio je Rješenje kojim je određena privremena mjera obezbjeđenja zabrane protivnika prelagača  Pavgord d.o.o. Foča „da poduzima radnje naplate po više osnova te nalaže protivniku predlagača da trpi i donijeto rješenje prihvati“.

Iako su vlasti RS tvrdile da je  rješenjem banjalučkog suda, faktički, poništeno rješenje Suda u Zvorniku, sutkinja Tadić navodi da „Rješenje Okružnog suda Banja Luka Osnovnom sudu u Zvorniku ne nalaže ništa“. No, nakon pritiska vlasti RS, računi Alumine su deblokirani. Međutim, prije dva dana, tačnije 16. maja, Okružni sud Banja Luka poništio je sopstveno Rješenje o mjeri osiguranja, te tako dozvolio Pavgordu da može tražiti svoja potraživanja od Alumine. Očito je vrijeme za novu akciju službenika MUP-a RS.

(zurnal.info)