EKSKLUZIVNO

Shell ima ekskluzivno pravo na eksploataciju nafte u Federaciji

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obećala je naftnoj kompaniji Shell ekskluzivno pravo i preferenciju prilikom dodjele koncesije za istraživanje nafte, piše u potpisanom memorandumu objavljenom na stranici Vlade. Za ovaj će memorandum važiti zakoni Velsa i Engleske, lokacija istraživanja je izbrisana iz kopije dostupne javnosti i nijedna druga kompanije neće imati pravo da istražuje količine nafte u Federaciji, sažetak je memoranduma potpisanog 3. novembra.

Shell i niko drugi

Sadržaj memoranduma objavljen je tek nakon pritiska nekoliko medija i Transparency Internationala i, kako nam je objašnjeno iz kabineta premijera Nermina Nikšića, tek nakon što je Shell pristao na njegovo objavljivanje.

Njegov sadržaj koji je sada dostupan javnosti pokazuje zašto se memorandum do sada skrivao. Najjednostavnije rečeno, Shell je ovim memorandumom dobio ekskluzivno pravo da istražuje količine nafte u Federaciji ukoliko za to bude zainteresovan. Ovoj je kompaniji bez zakonskog osnova obećano dobijanje koncesije.

memodva

“Na osnovu praktične procjene sprovedene od strane Shell-a (…) Strane, ili umjesto Shell-a njegovo ovlašteno Povezano lice, će po principu preferencije i ekskluzivnosti (…) pregovarati o jednoj ili više koncesija, licenci ili sporazuma o podjeli dobiti, na osnovu kojih bi Shell ili njegova Povezana lica imala ekskluzivna prava na istraživanja, procjenu i po mogućnosti komercijalni razvoj i proizvodnju hidrokarbonata na Području istraživanja (u daljem tekstu pojedinačno: “Naftna licenca ili Konačni sporazum”), navodi se u memorandumu dostupnom javnosti iz kojeg je “područje istraživanja” jednostavno izbrisano.

 

U Englesku na sud

Na toj će lokaciji prema ovom memorandumu Shell moći da gradi i istražuje bez ograničenja a za sve nastale sporove važit će zakoni Velsa i Engleske. Eventualni spor će se rješavati isključivo “putem arbitraže u skladu sa pravilima arbitraže Međunarodne trgovinske komore (MTK)”.

“Arbitraže će se sprovesti u Londonu, u Engleskoj na engleskom jeziku”, piše u memorandumu.

Do spora može doći ukoliko Vlada Federacije pokuša da pregovara sa bilo kojom drugom naftnom kompanijom o istraživanju nafte, bez obzira koliko njihova ponuda bila dobra i povoljna za Federaciju.

memoprva“U periodu primjene ovog MOR-a (Memoranduma op.a.) Vlada ne smije davati bilo kojoj trećoj strani geološke i geofizičke podatke koji se tiču Područja primjene MOR-a (…) niti ponuditi, zaprimiti zahtjev, razmatrati ili dodjeljivati bilo kojoj trećoj strani prava na ispitivanje, istraživanje ili proizvodnju hidrokarbonata na cijelom području ili dijelu područja primjene MOR-a (...)”, potpisano je u memorandumu.

U stvarnosti to znači da će Vlada staviti van snage važeće zakone pa ne smije ni zaprimiti bilo kakve ponude. Nejasno je kako će Vlada odbiti da primi zvaničan zahtjev neke kompanije poslan po važećim zakonima.

Sadržaj ovog memoranduma jasno pokazuje da je Erdal Trhulj, federalni ministar energije, rudarstva i industrije, skrivao detalje sporazuma od novinara Žurnala. On je tokom razgovora tvrdio da Shellu nije obećano ništa niti da Vlada ima bilo kakve obaveze prema ovoj kompaniji. U tekstu o tajnosti memoranduma kojeg je Žurnal objavio Trhulj je navodio i dogovor sa Transparency Internationalom o ispitivanju zakonitosti memoranduma. Predstavnici TI su za Žurnal demantovali takav dogovor.

Zbog današnje sjednice Vlade u Mostaru nismo uspjeli dobiti komentare Nikšića i Trhulja. Upitno je da li bi oni smjeli da govore o potpisanom memorandumu jer im za to treba odobrenje Shella.

“Nijedna strana ne smije bez prethodne pismene saglasnosti druge Strane izdati bilo kakvo saopštenje za javnost ili obavještenje (uključujući bilo kakve pismene ili usmene izjave o uslovima u kojim se razumno može očekivati objavljivanje izjave od strane medija) vezano za ovaj MOR (…), piše u memorandumu.

(zurnal.info)